Фінансовий ринок - Навчальний посібник (Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P.)

Тема 3. фІнансовІ посередники

Сутність фінансового посередництва. Функції фінансових посередників.

Характеристика контрактних фінансових інсти­тутів, що діють на фінансовому ринку.

Інфраструктура фінансового ринку.