Фінансовий ринок - Навчальний посібник (Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P.)

Тема 5. ринок капІталІв

Структура ринку капіталів.

Сутність і функції кредиту.

Банки — основні учасники ринку капіталів.