Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: РоздІл І. грошІ та ЇхнЄ  функцІонування в сучаснІй ринковІй економІцІ тема 1. виникнення та суть грошей
Читать: 1. виникнення грошей
Читать: 3. розвиток форм  грошей. види грошей у сучасній  економіці
Читать: Тема 2. функцІЇ грошей та грошовий обІг
Читать: 1. функції грошей
Читать: 2. грошовий обіг
Читать: 3. грошова маса. закон грошового обігу
Читать: Тема 3. грошова система
Читать: 1. сутність грошової  системи
Читать: 2. типи та еволюція грошових  систем
Читать: 3. створення та розвиток грошової  системи незалежної україни
Читать: Тема 4. грошовий ринок
Читать: 1. економічна сутність грошового ринку
Читать: 3. попит та пропозиція на грошовому ринку
Читать: 4. заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку
Читать: Тема 5. валютнІ вІдносини та валютний курс
Читать: 1. валютні відносини. валюта
Читать: 2. валютний курс
Читать: 3. регулювання валютних  курсів
Читать: РоздІл ІІ. кредитнІ вІдносини. кредит тема 6. суть  та принципи органІзацІЇ кредиту
Читать: 1. економічна суть кредиту
Читать: 2. роль  кредиту в ринковій  економіці та базові  функції кредиту
Читать: 3. основні  принципи організації кредитних відносин
Читать: Тема 7. форми та види кредиту
Читать: 1. форми кредиту
Читать: 2. види кредиту
Читать: Тема 8. сучасна кредитна система
Читать: 1. поняття про кредитну систему. структура сучасної кредитної системи
Читать: 2. банківська система як основна частина сучасної кредитної системи
Читать: Тема 9. грошово-кредитна полІтика
Читать: 1. зміст і теоретичні концепції грошово-кредитної політики
Читать: 2. передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики
Читать: 3. грошово-кредитна політика в україні
Читать: Тема 10. фІскальна полІтика держави
Читать: 1. суть, види та завдання фіскальної політики держави
Читать: 2. бюджетна система. державний бюджет, його стан та обмеження
Читать: 3. податкова ставка.
Читать: 4. взаємозв’язок монетарної та фіскальної політики держави
Читать: Тема 11. макроекономІчна полІтика у вІдкритІй економІцІ
Читать: 1. міжнародний поділ праці. форми міжнародних відносин. теорії міжнародної торгівлі
Читать: 2. платіжний баланс. зовнішньоекономічна політика національної економіки
Читать: 3. рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків
Читать: Запитання для самоконтролю
Читать: Рекомендована лІтература