Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням - Пономарьов П.Х.

АлфавІтно предметний покажчик

 

А

Адаптивне землеробство Аллеломорф Аналіз ризику Арпад Пуштаї

Б

Байєр Кроп Саймс Банки генів

Бавовник генетично модифікова­ний

Біодинамічне землеробство Біологічне землеробство Біопродукти

В

Відкрита система Г

Ген

Генна інженерія

Генетика

Генотип

Генетично модифіковані джерела (ГМД)

Генетична модифікація Генетична конструкція організ­мів

Генетично модифіковані мікро­організми (препарати)

Е

Екологічні продукти Ембріотоксичність

З

Знак «Без трансгенів» Знак «БІО/ЕКО» Знак «ОМ»

І

Імуномоделювальні властивості Ірина Єрмакова

К

Картопля генетично модифікова­на

Картопля «Новий лист» Картахенський протокол Код генетичний Компромісне землеробство Концепція еквівалентності Кукурудза генетично модифіко­вана

Л

Лісабонська ініціатива

Льон генетично модифікований

М

Майк Гейл Маркетний ген Мендель Іоган Модифікована ДНК Модифіковане молоко Монсанто

М'ясні продукти з ГМД

 

О

Т

 

Органічне землеробство Органо-біологічне земелеробство Органічні продукти Оцінка ризику

П

Плазміда бактерії Повідомлення про ризик Полімеразна ланцюгова реакція Потенційна небезпека трансген-них культур, рослин Преципітація

Проект «Спільнота споживачів» Промотор

Р

Ріпак генетично модифікований Рекомбінація плазміди Рослина-донор Ризик

Рис генетично модифікований С

Селекція рослин Селективне відділення ДНК Ситник Костянтин Ситник Олексій Стенлі Юен

Соя генетично модифікована

Тератогенність

Трансгенні культури, рослини Трансформація генів Трансгенна ДНК Трансгенні рослини-»біофабрики» Трансгенні томати Тимочко Тетяна

У

Управління ризиком Ф

Фенотип

Ферментні препарати генетично модифіковані

Ц

Цукровий буряк генетично мо­дифікований

Ч

«Чорні» списки компаній виробників ГМП

 

[1] Рекомбінація передбачає формування нових комбінацій генетичного матеріалу шляхом внесення молекул нуклеїнової кислоти (вироблених у будь-який спосіб ззо­вні організму) у будь-який вірус, бактеріальний плазмід або іншу векторну систему та їх включення до організму-господаря, в якому вони зазвичай не зустрічаються, однак здатні на тривале розмноження.