Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням - Пономарьов П.Х.

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Виникнення і розвиток бІотеннопогії та генної інженерії. трансгенні організти і продукти
Читать: Обсяги виробництва та пропажу трансгеннин культур у світі і генетично тоаифіковані нарчові продукти на ринку
Читать: Екологічні теннології вирощування сільськогосподарської продукції -альтернатива створення трансгеннин рослин
Читать: Суть, теханізт, завдання генної інженери, корисність трансгеннин рослин
Читать: Нотпанм, що використовують генетично тоанфіковані інгредієнти для виробництва нарчовин продуктів
Читать: Ставлення до генетично тодиюікованин нарчовин продуктів у світі і україні як потенційно невезпечнин
Читать: Забезпечення регулювання поводження з генетично тодитікованити організтати в україні
Читать: Законодавче регулювання поводження | з генетично тодитікованити організтати в різний країна»
Читать: Порядок проведення досліджень генетично тодифікованин організтів на якість та бІовезпечність
Читать: Метопи виявлення генетично тоаифікованин організтів та їн поніднин
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки
Читать: АлфавІтно предметний покажчик