Маркетинг у банку - Навчальний посібник (Нікітін А. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. типова програма навчальноЇ дисциплІни «маркетинг у банку»
Читать: Тема 1. маркетинг та його специфіка у банківській сфері
Читать: Тема 2. банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз
Читать: Тема 3. маркетингова стратегія комерційного банку
Читать: Тема 4. товарна політика комерційного банку та ціноутворення на банківські продукти
Читать: Тема 5. продаж (збут) банківських продуктів
Читать: Тема 6. комунікації у просуванні банківських продуктів на ринок
Читать: Тема 7. організація і контроль у банківському маркетингу
Читать: Блок питань для обговорення і тестів для самоконтролю (заочна форма навчання)
Читать: 3. критерІЇ оцІнювання знань пІдсумкового контролю
Читать: Рекомендована лІтература