Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

Заняття 5. технологія проектування вхідних інформаційних повідомлень

Мета заняття — засвоїти навички проектування вхідних інформаційних повідомлень.

Проектуванню форм вхідної інформації приділяється особлива увага. На цьому етапі можна скоротити обсяги даних, трудові витрати на збирання, реєстрацію, передавання і перенесення інформації на машинні носії, значно підвищити вірогідність як вхідної, так і залежної від неї вихідної інформації.

Вхідна інформація ІС — це інформація, яка надходить до ІС у вигляді документів, даних, сигналів і потрібна для виконання функцій ІС.

Методика проектування може мати свої особливості залежно від того, розроблюють уніфіковані типові чи оригінальні докумен­ти, які будуть використовуватись на одному об’єкті.

Методика проектування вхідних документів складається з чотирьох етапів з урахуванням усіх раніше розглянутих вимог:

1-й етап — встановлення змісту кожного документа (склад атрибутів). Передбачає визначення складу атрибутів, які застосовуються по кожній предметній області залежно від рівня управління, на якому використовуються документи, а також змісту результативної інформації. Із загального складу атрибутів обирають атрибути конкретної форми первинного повідомлення. При цьому особливу увагу приділяють постійним атрибутам і тим, які переносяться на машинний носій;

2-й етап — розміщення атрибутів на полі документа за обраною формою побудови. Поле документа розбивається на зони, призначені для розміщення певних груп атрибутів, що мають, як правило, логічну залежність. Застосовують поєднання різних форм побудови: лінійну і табличну, лінійну та анкетну. Таким чином, дістаємо ескіз форми документа;

3-й етап — проектування макета машинного носія. Цей етап наявний, якщо потрібно ув’язати між собою зміст машинного носія і первинного інформаційного повідомлення;

4-й етап — виготовлення документа, тобто розрахунок бланка документа, уточнення в користувача і затвердження у відповідальних осіб. Потім настає черга виготовлення зразка документа відповідно до вимог стандартів для передачі в друкарню (наприклад, рис. 3).

Форма МРП № 19—10

ВИМОГА

Номер

Дата

Код цеху

Код складу

 

 

 

Через кого замовив (хто дозволив)

П.І.Б      

Назва, сорт, профіль, розмір, марка            

               

Код матеріалу

Одиниця вимірювання

Затребувано

Відпущено

Ціна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпустив______________________       Отримав_______________________

(підпис) (підпис)

 

М.п.

Рис. 3. Форма вимоги

Раціональне проектування повідомлень передбачає скорочення кількості атрибутів, їх розміщення в логічній послідовності, зручність для обробки і в користуванні, а також зменшення кількості як самих документів, так і кількості аспірантів у них.

Загальні вимоги до проектування вхідних інформаційних повідо­млень.

Суміщення первинних документів і тих, що читаються машиною.

Форми побудови зон вхідних повідомлень.

Методика проектування вхідних інформаційних повідомлень.

Задача 1. Опрацювати вхідні повідомлення для задачі «Облік матеріальних цінностей на складі»:

1) за умов стабільності ціни на матеріальні ресурси;

2) за умов, коли ціни на матеріальні ресурси нестабільні.

Задача 2. Опрацювати вхідні повідомлення для задачі «Облік праці та заробітної плати»:

1) за умов стабільності нормативно-довідкової інформації;

2) за умов, коли нормативно-довідкова інформація нестабільна.