Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

РоздІл 4

1. Контроль за самостійною роботою студентів

Студент має зробити таке:

1.1. Виконати домашні завдання з автоматизації обліку праці та заробітної плати.

1.2. За заданою проблемною сферою вивчити літературні та інші джерела і розробити форми вхідної і вихідної інформації.

2. Контроль в аудиторії за роботою студентів

Студент повинен виконати контрольне завдання з автоматизації обліку матеріальних цінностей на складі.

Оцінка поточного контролю повідомляється студенту і вноситься до журналу академічної групи.

3. Завдання для перевірки знань

Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, найменування технологічної операції, код технологічної операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, час, нормований за виконану роботу. Спроектувати форму індивідуального наряду на відрядну роботу в умовах обробки на ЕОМ та у разі відсутності бази даних нормативно-довідкової інформації (НДІ). Навести приклад заповнення.

Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, найменування технологічної операції, код технологічної операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, час, нормований за виконану роботу. Спроектувати форму індивідуального наряду на відрядну роботу в умовах обробки на ЕОМ та у разі наявності бази даних НДІ. Навести приклад заповнення.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код складу, код одержувача, дата відвантаження, номер документа, кількість відвантаженої продукції, найменування про­дукції, найменування одиниці продукції, код продукції, ціна за одиницю продукції, вартість відвантаженої продукції.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код цеху, код дільниці, код деталі, найменування деталі, код технологічної операції, табельний номер, прізвище, ім’я, по батькові, кількість деталей, розцінка, сума заробітку.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код деталі, номер документа, дата видачі документа, код технологічної операції, код виробу, найменування технологічної операції, номенклатурний номер матеріалу, норма витрат матеріалу на одну деталь, кількість деталей на виріб, кількість матеріалу на виріб.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код матеріалу, одиниця виміру матеріалу, найменування матеріалу, код постачальника, ціна матеріалу за одиницю, план поставки, сума поставки, дата поставки.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код деталі, код складу, норма запасу деталей на складі, кількість деталей, вартість деталей на складі, найменування деталей.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код складу, код матеріалу, код постачальника, план пос­тавки, кількість поставленого матеріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру матеріалу.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код матеріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру матеріалу, номер складської картки, норма запасу матеріалу, відхилення від норми запасу.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код цеху, код деталі, код операції, найменування деталі, номер креслення, дата, номер документа, кількість задано, кількість браковано, кількість придатних, розцінка, сума заробітку.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: код готової продукції, найменування готової продукції, одиниця виміру, кількість затребувано, кількість відвантажено, ціна за одиницю, вартість відвантаженої продукції.

Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показників: кількість матеріалу на складі, ціна матеріалу, найменування матеріалу, код матеріалу, одиниця виміру, вартість матеріалу на складі, вартість усіх матеріалів на складі.

На основі наведених формул розрахувати показники та розробити форму документа. Навести приклад заповнення.

;                ;

На основі наведених формул розрахувати показники та розробити форму документа. Навести приклад заповнення.

;                ;                ;

На основі наведених формул розрахувати показники та розробити форму документа. Навести приклад заповнення.

;                 ;                 ;

На основі наведених формул розрахувати показники та розробити форму документа. Навести приклад заповнення.

;            ;               ;

Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, найменування технологічної операції, код технологічної операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, час, нормований за виконану роботу. Код виробничих затрат має таку структуру: рахунок, субрахунок, код замовлення. Розробити форму документа «Розподіл нарахованої заробітної плати за кодами виробничих затрат». Навести приклад заповнення.

Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, найменування технологічної операції, код технологічної операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, фактичний час на виконання роботи. Розробити форму документа про виконання норм виробітку робітниками по цехах. Навести приклад заповнення.

Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, найменування технологічної операції, код технологічної операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, час, нормований за виконану роботу, код бригади. Розробити форму документа «Нарахування заробітної плати по табельних номерах» у розрізі цехів і бригад. Навести приклад заповнення.

На основі масива «Основні засоби» (код основних засобів, найменування основних засобів, код цеху, інвентарний номер, дата випуску, дата введення в експлуатацію, первісна вартість, сума зносу, норма амортизації на капремонт, норма амортизації на відновлення). Розробити форму документа «Характеристика основних засобів по роках випуску в розрізі цехів». Навести приклад заповнення.

На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізвище, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код бригади) розробити форму документа «Характеристика контингенту працюючих» з аналізом кількості членів бригад і цехів за віком та освітою. Навести приклад.

На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізвище, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код бригади, категорія, професія, розряд) розробити форму документа «Характеристика персоналу на підприємстві по категоріях, професіях і розрядах». Навести приклад.

На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізвище, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код бригади, категорія, професія, розряд) розробити форму документа «Характеристика персоналу в цеху по категоріях, професіях і розрядах». Навести приклад.

На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізвище, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код бригади) розробити форму документа «Характеристика контингенту працюючих» з аналізом кількості членів бригад і цехів за статтю та освітою. Навести приклад.

У масиві «Накладна» такі атрибути: номер документа, дата виписки документа, код складу, код одержувача, код операції руху готової продукції, код готової продукції, найменування готової продукції, одиниця виміру, кількість затребувано, кількість відпущено, вартість, ціна, обґрунтування ціни, підписи осіб, що отримали та відпустили матеріал, а також головного бухгалтера. Розробити форму документа «Відвантаження готової продукції». Визначити три гуртові ознаки та підсумки по них. Навести приклад.

У документі «Накладна» такі атрибути: найменування документа, номер документа, дата виписки документа, код складу, код одержувача, код операції руху готової продукції, код готової продукції, найменування готової продукції, одиниця виміру, кількість затребувано, кількість відпущено, вартість, ціна, обґрунтування ціни, підписи осіб, що отримали та відпустили матеріал, а також головного бухгалтера. Розробити форму даного документа за умов обробки на ЕОМ та якщо є база даних з НДІ. Навести приклад.

У документі «Накладна» такі атрибути: найменування документа, номер документа, дата виписки документа, код складу, код одержувача, код операції руху готової продукції, код готової продукції, найменування готової продукції, одиниця виміру, кількість затребувано, кількість відпущено, вартість, ціна, обґрунтування ціни, підписи осіб, що отримали та відпустили матеріал, а також головного бухгалтера. Розробити форму документа за умов обробки на ЕОМ та якщо немає бази даних з НДІ. Навести приклад.

На базі масива «Матеріал» (код гурту матеріалів, код матеріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру, ціна, код складу, норма запасу на складі, кількість матеріалу на складі) розробити форму документа «Понаднормативні залишки матеріалів на складі» по складах, гуртах матеріалів, матеріалу (матеріал зберігається тільки на одному складі) та всього на підприємстві. Навести приклад.

На базі масива «Матеріал» (код гурту матеріалів, код матеріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру, ціна, код складу, норма запасу на складі, кількість матеріалу на складі) розробити форму документа «Дефіцит матеріалів на складі» по складах, гуртах матеріалів, матеріалу (матеріал зберігається тільки на одному складі) та всього на підприємстві. Навести приклад.

Розробити форму документа «Відомість зведених втрат від браку по підприємству» з підрахунками кількості та вартості по матеріалу, замовленнях, цехах та в цілому по підприємству. Навести приклад.

На базі масиву DOGOV (код постачальника, номер договору, номер розрахункового рахунку, найменування постачальника, код матеріалу, ціна за одиницю матеріалу, план поставки на рік з розбивкою по кварталах, кількість поставленого матеріалу) розробити форму документа «Постачальники, які не виконали домовленості» з відображенням кількості та вартості недопоставленого матеріалу по постачальниках та всього по підприємству. Навести приклад.

Вибрати метод кодування та закодувати прізвища працю­ючих. Табельні номери привласнювати тільки один раз при вступі на роботу та використовувати всіма підрозділами. На підприємстві працює 9000 осіб. Кількість прізвищ за алфавітом поділена таким чином: А—182, Б—188, В—210, Г—195, Е—289, Ж—124, З—453, К—580, Л—990, М—860, Н—430, О—291, П—625, Р—480, С—531, Т—735, У—125, Ф—93, Х—86, Ц—488, Ю—487, Я—738. Навести приклад.

На підприємстві є такі підрозділи: основне виробництво — 30, допоміжне виробництво — 10, відділи — 25, склади — 12, непромислове виробництво та господарство — 12. Побудувати коди підрозділів підприємства, за якими можна визначити їх види. Навести приклад.

У розділі звіту підприємства про виконання плану по праці є перелік видів прийому на роботу та причин звільнення працюючих: види прийому — за організованим набором, які закінчили професійні училища, переведені з інших підприємств, прийняті самим підприємством, які закінчили вищі та середні спеціальні навчальні заклади; причини звільнення — переведені на інші підприємства, звільнені у зв’язку із закінченням робіт чи терміном договору, у зв’язку з виходом на пенсію, на навчання, призовом до збройних сил, за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни. Вибрати метод кодування, визначити його переваги та недоліки, закодувати і навести приклад.

На підприємстві 20 підрозділів та 3000 працюючих: у найбільшому — 800, в інших — від 50 до 500. Спроектувати код табельного номера, який би дозволив визначити підрозділ працюючого, стать та індивідуальний номер. У разі звільнення працюючого його табельний номер неможливо призначати іншому працюючому цілий рік. Навести приклад.

На підприємстві є такі професії: токарі, слюсарі, такелажники, електрозварювальники, ковалі, теслі, малярі, фрезерувальники, шліфувальники, модельники т. ін. Всього 105 професій. Вибрати метод кодування професій, визначити його переваги та недоліки і навести приклад.

4. Критерії оцінювання

Основне оцінювання набутих студентами знань відбувається на іспиті. Екзаменаційний білет включає 8 запитань і одну задачу. Розроблені і схвалені на засіданні кафедри екзаменаційні білети друкуються на спеціальних бланках (форма У-5.09), затверджуються завідувачем кафедри «Інформаційні системи в економіці».

Кожен студент отримує окреме екзаменаційне завдання, запитання якого переписує у бланк письмової роботи, де наводить відповіді на них і розв’язує задачу.

Після закінчення письмового іспиту роботи здаються викладачеві і перевіряються та оцінюються членами екзаменаційної комісії. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-баль­ною системою з подальшим переведенням у традиційну для фіксації оцінки в нормативних документах вищих навчальних зак- ладів.

Кожне питання оцінюється за такою шкалою: 10, 5, 0 балів.

Задача оцінюється за такою шкалою: 20, 15, 10, 5, 0 балів.

Оцінювання рівня знань здійснюється за такими критеріями:

відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій;

задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знання основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою, вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі непринципові помилки;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методами та інструментарієм, припускаючись при їх використанні принципових помилок.

Задача оцінюється за такими критеріями:

20 балам відповідає повністю правильно вирішена задача з прикладом;

15 балам відповідає повністю правильно вирішена задача з прикладом, при цьому припускаються окремі непринципові помилки:

10 балам відповідає правильно вирішена задача, але допущено кілька незначних помилок, які принципово не впливають на ход її рішення;

5 балам відповідає неправильно вирішена задача, але хід рішення задачі вірний;

0 балам відповідає неправильно вирішена задача, в ході рішення якої припущено грубих помилок, що виявляє значні прогалини в знаннях основного програмного матеріалу.

Для традиційного оцінювання знань для фіксації оцінки в нормативних документах приймається така шкала:

1) 100—85 балів — оцінка «відмінно»;

2) 80—65 балів — оцінка «добре»;

3) 60—50 балів — оцінка «задовільно»;

4) нижче 50 балів — оцінка «незадовільно».

Процедура проведення фахового іспиту, структура екзаменаційних завдань і спосіб бальної оцінки будуть доведені до студентів не пізніше ніж за 15 днів до випробування.

Виконані студентами роботи перевіряються в той самий день і оцінюються кожним членом комісії, а голова комісії підсумовує результати та оголошує їх студентам. За однакової кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів державного іспиту розглядаються і вирішуються відповідною комісією.