Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

Додатки

Додаток 1

Форма № М-4

Підприємство

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР № 805

10.09.01

Прийнято через_____________________

Довіреність №_____від __________20____р.

Рахунок-фактура №____від 05.09.01

Вид операції

Склад

Код чи найменування постачальника

10

73

0170

 

Балансовий рахунок

Найменування, сорт, розмір

Номенклатурний номер

Одиниця

Кількість за документом

Кількість прийнято

Ціна

Сума

05.02

Нітроемаль

3186001

кг

300.00

300.00

10.00

3000.00

05.02

Червона масляна

3186003

кг

500.00

500.00

11.00

5500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здав____________________________________ Прийняв_______________________________

 

Реєстраційний номер рахунку _____________       Кореспондуючий рахунок___________    Сума___________

Додаток 2

Бухгалтер__________________________

Типова форма № М-10

ВИМОГА №________ «_____» _________________20____р.

Вид операції

Склад

Об’єкт одержувач

ШПЗ

Б/рахунок

60

71

24

400114

05/01

 

Через кого Петрова Н.І.   Бухгалтер_________________________

 

Затребував Іванчук К.Г.                 Дозволив_________________________

Номенклатурний номер

Одиниця

Найменування, сорт, розмір

Кількість затребувано

Кількість відпущено

Ціна

Сума

1020030

кг

Сталь ст. 20030

100.00

100.00

6.00

600.00

1020045

кг

Сталь ст. 30045

200.00

200.00

5.00

1000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відпустив_________________________________   Одержав___________________________________

Додаток 3

На одержання зі складу 18             Номенклатурний номер

На вересень 2001 р. цехом 3          Лімітна картка № 203

ліміт на місяць 13000 ціна 25.00

Начальник відділу постачання     І. П. Сидоров       Начальник планової групи            К. Г. Шуть

№ п/п

Дата

Потреба

Видано

Залишок

Завідуючий складом

Одержувач

розмір

кількість

через кого

начальник цеху

розмір

кількість літерами

1

02.09

 

200

Корін Г. Н.

 

200

 

12800

 

 

2

03.09

 

300

Корін Г. Н.

 

300

 

12500

 

 

3

04.09

 

200

Корін Г. Н.

 

200

 

12300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі перевитрати за картками дозволу __________________________________________________

Начальник цеху                

Перевірив            

Віза ПДО

               

Віза ОГТ

Списати на                          суму

Головний бухгалтер        

Додаток 4

ОБОРОТНО-ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СКЛАДУ 90 за вересень 2001 р.

Номер документа

Операція

Вхідний залишок

Прибуток

Видаток

Вихідний залишок за документацією

Залишок, що значиться за карткою складського обліку

Відхилення (+, –)

кількість

сума

кіль­кість

сума

кіль­кість

сума

кіль­кість

сума

кіль­кість

сума

кіль­кість

сума

7805322 Вугілля т 20.00

200

31

 

 

9.00

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

391

52

 

 

 

 

5.50

110.00

 

 

 

 

 

 

117

52

 

 

 

 

1.50

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00

1000.00

9.00

180.00

7.00

140.00

52.00

1040.00

53.50

1070.00

1.50

30.00

7805311 Дизельне паливо т 330.00

 

 

8.00

2640.00

2.00

660.00

3.50

1155.00

6.50

2145.00

6.5

21.45

 

 

Разом за рахунком

 

3640.00

 

840.00

 

1295.00

 

3185.00

 

3215.00

 

30.00

Усього за складом

 

3640.00

 

840.00

 

1295.00

 

3185.00

 

3215.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ВІДОМІСТЬ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА СКЛАДІ_______ на ______________

Матеріал

За нормою

Фактично

Відхилення (+, –)

найменування

код

одиниця

кількість

вартість

кількість

вартість

кількість

вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по складу

 

 

 

*

 

*

 

*

Усього по підприємству

 

 

 

*

 

*

 

*

Додаток 6

ВІДОМІСТЬ ЗАЛИШКІВ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА СКЛАДІ_______ на ______________

Матеріал

найменування

код

назва одиниці виміру

кількість

ціна

вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по складу

 

 

 

 

*

Усього по підприємству

 

 

 

 

*

 

Додаток 7

ВІДОМІСТЬ ПРИХОДУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА СКЛАД___________ за _____________________

Матеріал

Поста­чальник

Ціна постачальника

Кіль­кість

Вартість

найменування

код

одиниця

за ціною підприємства

за ціною постачальника

відхилення (+, –)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по постачальнику

 

 

 

 

 

*

*

*

Усього по рахунку

 

 

 

 

 

*

*

*

Додаток 8

Цех

Дільниця, відділ

Зміна

Вид оплати

Робітник, бригада

Прізвище, ініціали, бригадир

Категорія

Професія

Розряд

Табельний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЯД № ____________________ НА ВІДРЯДНІ РОБОТИ на ______________ 20___ р.

Дата

Шифр

Опис роботи

Роз­ряд

Оди­ниця

Задано кількість

Прийнято

Норма, шт.

Усього

витрат

виробу

операції

придат­них

бракованих

час

розцінка

сума

нормо-годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата видачі наряду « ___ « ___________ 20 __ р. Нормувальник ____________ Контролер ВТК __________

Для бригадного розрахунку

 

 

* УТР-19 і УТР-21 — ідентифікатори вихідних документів.