Інформаційні системи і технології в економіці - Навчальний посібник (Береза А. М.)

Заняття 7. технологія впровадження, супроводження та модернізація інформаційної системи

Мета заняття — засвоїти технологію впровадження, супро­водження та модернізації інформаційної системи.

Роботи з введення в дію ІС згідно з ГОСТ 34.601–90 поділяються на такі етапи:

1. Підготовка об’єкта автоматизації до введення ІС в дію.

1.1. Організаційна підготовка об’єкта до введення ІС в дію. При цьому складається графік підготовчих робіт з впровадження і план-графік проведення робіт з впровадження, а також визначається склад приймальної комісії.

1.2. Реалізація проектних рішень з організаційної структури ІС:

розробка остаточного документообігу;

уточнення остаточного графіка здачі документів;

оформлення, погодження і затвердження документів, які підтверджують завершення підготовки об’єкта до введення ІС в експлуатацію;

виготовлення бланків первинних документів;

завершення перевірки програм та інструкцій.

1.3. Забезпечення підрозділів об’єкта управління інструктивно-методичними матеріалами.

1.4. Упровадження класифікаторів:

створення нормативно-довідкових баз даних;

розмноження класифікаторів.

2. Підготовка персоналу, що передбачає його навчання і перевірку здатності забезпечувати функціонування ІС:

консультації, наради, семінари з навчання користувачів;

підготовка керівних робітників до впровадження ІС;

перевірка засвоєння користувачами інструкцій і технології роботи в ІС.

3. Комплектація ІС виробами, які постачаються. Забезпечується отримання комплектуючих виробів серійного та одиничного виробництва, матеріалів і монтажних виробів. Провадиться вхідний контроль їх якості.

4. Будівельно-монтажні роботи:

виконання робіт з будівництва спеціалізованих будівель для розміщення технічних засобів і персоналу ІС;

спорудження кабельних каналів;

виконання робіт з монтажу технічних засобів і ліній зв’язку;

випробування змонтованих технічних засобів;

здача технічних засобів для проведення пуско-налагоджуваль­них робіт.

5. Пуско-налагоджувальні роботи:

автономне налагодження технічних і програмних засобів;

завантаження інформації в базу даних і перевірка системи її експлуатації;

комплексне налагодження всіх засобів системи.

6. Проведення попередніх випробувань:

випробування ІС на роботоздатність і відповідність технічному завданню на основі програми й методики попередніх випробувань;

усунення недоліків і внесення змін у документацію на ІС, у тому числі експлуатаційну, згідно з протоколом випробувань;

оформлення акта про прийом ІС у дослідну експлуатацію.

7. Дослідна експлуатація:

проведення дослідної експлуатації ІС;

аналіз результатів дослідної експлуатації ІС;

доопрацювання (в разі потреби) програмного забезпечення ІС;

додаткове налагодження (в разі потреби) технічних засобів ІС;

оформлення акта про завершення дослідної експлуатації.

8. Проведення приймальних випробувань:

випробування на відповідність технічному завданню на основі програми і методики приймальних випробувань;

аналіз результатів випробування та усунення недоліків, виявлених під час випробувань;

оформлення акта про передачу ІС у постійну експлуатацію.

Організація та планування робіт із впровадження ІС у дію.

Дослідна експлуатація.

Приймально-здавальні випробування.

Зміст випробувань.

Здача ІС в промислову експлуатацію.

Задача 1. Визначити перелік робіт із впровадження APМ «Облік матеріальних цінностей на складі».

Задача 2. Визначити перелік робіт із впровадження АРМ «Облік праці та заробітної плати».