Адміністративне право України - Посібник (Джагупов Г.В.)

Плани проведення практичних занять

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 5 РОКІВ

Модуль №1

Тема № 1.            Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління

Навчальні питання

1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.

2. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права (конституційним, цивільним,  трудовим, фінансовим, кримінальним та ін.).

3. Сутність, основні риси і структура державного управління.

5. Поняття та система основних принципів  державного управління.

Додаткові навчальні питання

1. Сформулюйте поняття: адміністративне право, предмет адміністративного права, управління, соціальне управління, державне управління.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає відмінність адміністративного права як галузі права від науки адміністративного права, навчальної дисципліни, адміністративного законодавства?

б) в яких галузях права використовується адміністративно-правовий метод регулювання?

в) чим відрізняється виконавча діяльність від розпорядчої?

г) які стадії можна виділити в управлінській  діяльності?

д) які статті Конституції України визначають способи участі громадян у державному управлінні?

е) які принципи державного управління  використовуються в інших сферах державної діяльності, а які властиві тільки державному управлінню?

3. Визначте, які з наведених відносин є управлінськими: вибори Президента України; призначення Верховною радою України Міністра внутрішніх справ; реєстрація районною державною адміністрацією новоствореного підприємства; погодження Міністерством внутрішніх справ наказу з Міністерством юстиції; вибори загальними зборами колективного сільськогосподарського підприємства голови правління; принесення прокурором району протесту на протиправну постанову начальника відділення ДАІ; розгляд обласним судом касаційної скарги на рішення районного суду; призначення Генеральним прокурором прокурора району.

Модуль № 2

Тема № 3.            Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

Навчальні питання

Поняття і основні принципи  державної служби.

Посада в державних органах та їх  апараті і види державних службовців.

Проходження державної служби.

Обов’язки і права державних службовців.

Стимулювання праці і відповідальність державних службовців.

Додаткові навчальні питання

1. Сформулюйте поняття: державна служба, посада, державний службовець.

2. Дайте відповідь на запитання:

а)  в чому полягає відмінність державної служби від інших видів суспільної діяльності?

б)  чим відрізняється державна служба у «широкому» розумінні від державної служби у «вузькому» розумінні?

в)  чи є відмінність між поняттями «привілеї» і «пільги»?

г) підстави та види відповідальності державних службовців за неналежне виконання службових обов’язків;

д) сутність та види дисциплінарної відповідальності державних службовців;

3. Визначте обмеження, які законодавством України встановлено для державних службовців під час прийняття на службу та її проходження.

4. Визначте, які з перерахованих працівників є  державними службовцями і які із них – посадовими особами: а) касир державного вузу; б) інженер з охорони праці і техніки безпеки акціонерного товариства; в) начальник відділу кадрів управління залізниці; г) член третейського суду; д) голова місцевої державної адміністрації; е) заступник голови правління комерційного банку; є) вчитель загальноосвітньої школи; ж) державний нотаріус; з) державний пожежний інспектор; и) завідуючий магазином; і) голова медичної призовної комісії; ї) інспектор ДАІ; й) голова КСХП; к) народний депутат України; л) прокурор району; м) керівник органу самоорганізації населення; н) міський голова; о) голова районного виконавчого комітету.

Письмові завдання:

1) Лікар-терапевт районної поліклініки за певну плату видавав необґрунтовані листки тимчасової непрацездатності, про що начальнику райвідділу внутрішніх справ надійшла заява. Товариш лікаря, студент-юрист, пояснив йому, що він не підлягає кримінальній відповідальності за хабарництво, тому що не є посадовою особою.

Яка Ваша думка з цього приводу?

2) Голова обласної державної адміністрації знаходився як офіційна посадова особа на церемонії відкриття храму після реставрації, яка відбулася на кошти адміністрації. Від настоятеля храму в знак благодійності за допомогу, він у подарунок отримав старовинну ікону.   

Проаналізуйте цю ситуацію.

3) Наказом директора технікуму лаборанту Макарову О.П., члену виборчої комісії, оголошено сувору догану за неявку на виборчу дільницю в день виборів до Верховної Ради України.

Зробіть висновок про законність наказу директора технікуму.

4) До районного суду з позовом про поновлення на роботі звернувся гр. Солошенко П.Я., який  працював учителем фізвиховання Іванівської середньої школи. Гр. Солошенко П.Я. було піддано штрафу за дрібне хуліганство. Про накладення на нього стягнення начальник райвідділу внутрішніх справ довів до відома завідуючого РВО. Завідуючий РВО  на підставі одержаного матеріалу звільнив вчителя Солошенко П.Я. з роботи.

Чи підлягає позов задоволенню?

Модуль № 3

Тема № 2. Методи державного управління

Навчальні питання:

Поняття і класифікація методів державного управління.

Поняття, особливості та види адміністративного примусу.

Адміністративно-запобіжні заходи.

Заходи адміністративного припинення.

Заходи адміністративного стягнення.

Додаткові навчальні питання

1. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає основна відмінність між адміністративно-запобіжними заходами і заходами адміністративного припинення?

б)чим відрізняються одне від одного адміністративне затримання, адміністративний арешт, доставлення особи, його привід?

2. Визначте, які із перерахованих заходів впливу є адміністративними стягненнями і які – адміністративно-запобіжними заходами або заходами адміністративного припинення: попередження; перевірка інспектора ДАІ документів у водія транспортного засобу; усне зауваження, зроблене інспектором пожежного нагляду керівнику підприємства; оплатне вилучення мисливської рушниці; обстеження об’єкта державним інспектором ветеринарної медицини; доставлення в медичний заклад особи, що перебуває на вулиці у стані алкогольного сп’яніння; перевірка поштовим працівником документів у громадянина перед видачею поштового переказу; адміністративне видворення за межі України іноземного громадянина; обмеження руху транспорту і пішоходів на вулицях міста; зупинення роботи їдальні головним державним санітарним лікарем району; огляд ручної поклажі і багажу пасажирів повітряного судна; відсторонення від керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп’яніння; припис прокурора про усунення очевидного порушення закону; вилучення самогону працівниками міліції.

Письмові завдання

1) Дільничний інспектор міліції разом з представником ЖЕД спробував увійти до квартири гр. Парамонова С.С. з метою її огляду, оскільки від сусідів надійшла інформація про те, що Парамонов С.С. займається самогоноварінням. Спочатку гр. Парамонов С.С. відмовився впускати дільничного інспектора без пред’явлення ордеру на обшук із санкцією прокурора, але після погрози виламати двері підкорився. Інспектор оглянув кухню, балкон, підсобні приміщення, але нічого не знайшов.

Чи правомірні дії дільничного інспектора міліції?

2) Бригада контролерів-ревізорів виявила у приміському поїзді безквиткового пасажира, який їхав у компанії знайомих. Оскільки порушник відмовився сплатити штраф, контролери-ревізори на найближчій станції висадили його з поїзда і доставили в міліцію з метою встановлення особи і складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Визначте правомірність дій контролерів-ревізорів.

3) Головний лікар м. Сміли прийняв рішення про тимчасове відсторонення від роботи кількох співробітників хлібзаводу, які є носіями інфекційного захворювання.

Чи правомірні дії посадової особи?

Яким нормативним актом врегульоване це питання?

Модуль № 4

Тема № 1. Адміністративна відповідальність

Навчальні питання

1. Поняття, основні риси та нормативна основа адміністративної відповідальності.

2. Поняття адміністративного правопорушення (проступку) та його ознаки.

3. Поняття та елементи складу адміністративного проступку.

4. Мета і види адміністративних стягнень.

5. Загальні правила та строки накладення і погашення адміністративних стягнень.

6. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

7. Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.

Додаткові навчальні питання

1. Сформулюйте поняття: адміністративна відповідальність; адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

 а) чим відрізняється адміністративна відповідальність від інших видів юридичної відповідальності?

б) чи є адміністративне правопорушення суспільно небезпечним діянням?

в) в чому полягає значення поняття складу адміністративного проступку?

3. Назвіть основні і факультативні ознаки об’єктивної сторони адміністративних правопорушень з формальним і матеріальним складами.

4. Визначте основні та додаткові ознаки суб’єктивної сторони правопорушення.

5. Сформулюйте поняття та ознаки загального і спеціального суб’єкта правопорушення.

6. Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення. Чим вони відрізняються?

7. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) чи можна конфіскувати самогон?

б) до кого не застосовуються такі адміністративні стягнення як позбавлення спеціального права, вправні роботи, адміністративний арешт?

в) чи може адміністративна комісія вирішити питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, якщо після розгляду справи вона винесла постанову про закриття справи?

г) чим відрізняється крайня необхідність від необхідної оборони?

Письмові завдання

1) Гр. Мішін С. С.  придбав на прохання неповнолітнього Ільченко О.М. пляшку горілки. Під час передачі пляшки обидва були затримані працівниками міліції.

Чи підлягають вони адміністративній відповідальності? Чи були підстави для адміністративного затримання?

2) Правила користування метрополітеном встановлюють ряд заборон. Пасажирам, зокрема, забороняється входити  на станцію метрополітену з морозивом, в нетверезому стані, бігти  по ескалатору і т.ін. Адміністративну відповідальність за порушення цих заборон не передбачено. Що це за порушення?

3) Гр. Літакова, від’їжджаючи на відпочинок, залишила свого собаку на догляд сусіда Туманцеві. Під час прогулянки у сквері собака укусив перехожого. Суддя оштрафував Туманцева на 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а собаку конфіскував. Чи правильно накладено адміністративні стягнення?

4) 30 жовтня 2002р. гр. Палок розпивав придбаний ним самогон із 17-літнім Березовим у під’їзді житлового будинку, про що працівниками міліції було складено протокол. Під час розгляду справи з’ясувалось, що Палок уже притягувався до відповідальності за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях 10 лютого 2002р. і 15 червня 2001р.

Дайте кваліфікацію проступків і визначте порядок притягнення порушників до відповідальності.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 РОКИ

Модуль №1

Тема № 1.            Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління

Навчальні питання

1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.

2. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права (конституційним, цивільним,  трудовим, фінансовим, кримінальним та ін.).

3. Сутність, основні риси і структура державного управління.

5. Поняття та система основних принципів  державного управління.

Додаткові навчальні питання

1. Сформулюйте поняття: адміністративне право, предмет адміністративного права, управління, соціальне управління, державне управління.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає відмінність адміністративного права як галузі права від науки адміністративного права, навчальної дисципліни, адміністративного законодавства?

б) в яких галузях права використовується адміністративно-правовий метод регулювання?

в) чим відрізняється виконавча діяльність від розпорядчої?

г) які стадії можна виділити в управлінській  діяльності?

д) які статті Конституції України визначають способи участі громадян у державному управлінні?

е) які принципи державного управління  використовуються в інших сферах державної діяльності, а які властиві тільки державному управлінню?

3. Визначте, які з наведених відносин є управлінськими: вибори Президента України; призначення Верховною радою України Міністра внутрішніх справ; реєстрація районною державною адміністрацією новоствореного підприємства; погодження Міністерством внутрішніх справ наказу з Міністерством юстиції; вибори загальними зборами колективного сільськогосподарського підприємства голови правління; принесення прокурором району протесту на протиправну постанову начальника відділення ДАІ; розгляд обласним судом касаційної скарги на рішення районного суду; призначення Генеральним прокурором прокурора району.

Модуль № 3

Тема № 2. Методи державного управління

Навчальні питання

Поняття і класифікація методів державного управління.

Поняття, особливості та види адміністративного примусу.

Адміністративно-запобіжні заходи.

Заходи адміністративного припинення.

Заходи адміністративного стягнення.

Додаткові навчальні питання

1. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає основна відмінність між адміністративно-запобіжними заходами і заходами адміністративного припинення?

б)чим відрізняються одне від одного адміністративне затримання, адміністративний арешт, доставлення особи, його привід?

2. Визначте, які із перерахованих заходів впливу є адміністративними стягненнями і які – адміністративно-запобіжними заходами або заходами адміністративного припинення: попередження; перевірка інспектора ДАІ документів у водія транспортного засобу; усне зауваження, зроблене інспектором пожежного нагляду керівнику підприємства; оплатне вилучення мисливської рушниці; обстеження об’єкта державним інспектором ветеринарної медицини; доставлення в медвитверезник особи, що перебуває на вулиці у стані алкогольного сп’яніння; перевірка поштовим працівником документів у громадянина перед видачею поштового переказу; адміністративне видворення за межі України іноземного громадянина; обмеження руху транспорту і пішоходів на вулицях міста; зупинення роботи їдальні головним державним санітарним лікарем району; огляд ручної поклажі і багажу пасажирів повітряного судна; відсторонення від керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп’яніння; припис прокурора про усунення очевидного порушення закону; вилучення самогону працівниками міліції.

Письмові завдання

1) Дільничний інспектор міліції разом з представником ЖЕД спробував увійти до квартири гр. Парамонова С.С. з метою її огляду, оскільки від сусідів надійшла інформація про те, що Парамонов С.С. займається самогоноварінням. Спочатку гр. Парамонов С.С. відмовився впускати дільничного інспектора без пред’явлення ордеру на обшук із санкцією прокурора, але після погрози виламати двері підкорився. Інспектор оглянув кухню, балкон, підсобні приміщення, але нічого не знайшов.

Чи правомірні дії дільничного інспектора міліції?

2) Бригада контролерів-ревізорів виявила у приміському поїзді безквиткового пасажира, який їхав у компанії знайомих. Оскільки порушник відмовився сплатити штраф, контролери-ревізори на найближчій станції висадили його з поїзда і доставили в міліцію з метою встановлення особи і складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Визначте правомірність дій контролерів-ревізорів.

3) Головний лікар м. Сміли прийняв рішення про тимчасове відсторонення від роботи кількох співробітників хлібзаводу, які є носіями інфекційного захворювання.

Чи правомірні дії посадової особи?

Яким нормативним актом врегульоване це питання?

Модуль № 4

Тема № 1. Адміністративна відповідальність

Навчальні питання

Поняття, основні риси та нормативна основа адміністративної відповідальності.

Поняття адміністративного правопорушення (проступку) та його ознаки.

Поняття та елементи складу адміністративного проступку.

Мета і види адміністративних стягнень.

Загальні правила та строки накладення і погашення адміністративних стягнень.

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

Підстави звільнення від адміністративної відповідальності.

Додаткові навчальні питання:

1. Сформулюйте поняття: адміністративна відповідальність; адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) чим відрізняється адміністративна відповідальність від інших видів юридичної відповідальності?

б) чи є адміністративне правопорушення суспільно небезпечним діянням?

в) в чому полягає значення поняття складу адміністративного проступку?

3. Назвіть основні і факультативні ознаки об’єктивної сторони адміністративних правопорушень з формальним і матеріальним складами.

4. Визначте основні та додаткові ознаки суб’єктивної сторони правопорушення.

5. Сформулюйте поняття та ознаки загального і спеціального суб’єкта правопорушення.

6. Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення. Чим вони відрізняються?

7. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) чи можна конфіскувати самогон?

б) до кого не застосовуються такі адміністративні стягнення як позбавлення спеціального права, вправні роботи, адміністративний арешт?

в) чи може адміністративна комісія вирішити питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, якщо після розгляду справи вона винесла постанову про закриття справи?

г) чим відрізняється крайня необхідність від необхідної оборони?

Письмові завдання

1) Гр. Мішін С.С.  придбав на прохання неповнолітнього Ільченко О.М. пляшку горілки. Під час передачі пляшки обидва були затримані працівниками міліції.

Чи підлягають вони адміністративній відповідальності? Чи були підстави для адміністративного затримання?

2) Правила користування метрополітеном встановлюють ряд заборон. Пасажирам, зокрема, забороняється входити  на станцію метрополітену з морозивом, в нетверезому стані, бігти  по ескалатору і т.ін. Адміністративну відповідальність за порушення цих заборон не передбачено. Що це за порушення?

3) Гр. Літакова, від’їжджаючи на відпочинок, залишила свого собаку на догляд сусіда Туманцеві. Під час прогулянки у сквері собака укусив перехожого. Суддя оштрафував Туманцева на 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а собаку конфіскував. Чи правильно накладено адміністративні стягнення?

4) 30 жовтня 2002р. гр. Палок розпивав придбаний ним самогон із 17-літнім Березовим у під’їзді житлового будинку, про що працівниками міліції було складено протокол. Під час розгляду справи з’ясувалось, що Палок уже притягувався до відповідальності за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях 10 лютого 2002р. і 15 червня 2001р.

Дайте кваліфікацію проступків і визначте порядок притягнення порушників до відповідальності.

Загальні методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт

Основного формою вивчення предметів у ННІЗДНП ОВС є самостійна праця слухачів у міжсесійний період, специфіка якої обумовлена значним обсягом навчального та нормативного матеріалу. Готуючись до навчально-екзаменаційної сесії, з деяких предметів слухачі повинні виконувати контрольні роботи.

Контрольна робота зазвичай складається з теоретичної та практичної частин. Тобто в залежності від предмету контрольна робота може містити вимоги щодо письмового розкриття як теоретичних питань так і поєднання вищезазначеного з виконанням письмових завдань.

Слухачі, у яких прізвища починаються з букви А до Д, повинні виконувати варіант № 1; букви Є – К – варіант № 2; букви Л -О – варіант № 3; букви П – У – варіант № 4, букви Ф – Я – варіант № 5.

Для якісного виконання контрольної роботи реко­мендується така послідовність її опрацювання:

Ознайомлення з навчальною програмою та змістом теми.

Вивчення певного розділу посібника, нормативних актів та іншої літератури, що стосується теми роботи.

Вивчення конспекту лекції з відповідної теми.

Ознайомлення з методичними вказівками за питаннями теми роботи.

Перед розкриттям теоретичних питань та розв’язування задач необхідно повністю подати їх умови.

Завдання необхідно розв'язувати в тій послідовності, в якій вказані їх номера.

Порядок оформлення контрольної роботи

Загальна структура роботи повинна складатися з:

титульного листу;

вирішених завдань;

списку використаних джерел.

Орієнтовний обсяг всієї роботи повинен бути в межах 15–20 сторінок.

Робота повинна бути оформлена акуратно: сторінки пронумеровані, залишені поля для зауважень рецензента. Наприкінці роботи необхідно зазначити використану при виконанні роботи літературу та нормативні акти з посиланнями на джерела. Також потрібно зазначити дату завершення оформлення роботи і підписати її. На обкладинці роботи слід зазначити прізвище, ім'я, по батькові слухача, номер навчальної групи і його адресу (Додаток 1).

Рецензування контрольної роботи викладачем

Виконану контрольну роботу слухач повинен подати на рецензування не пізніше одного місяця до початку навчально-екзаменаційної сесії. Робота надсилається до ННІЗДНП ОВС де здійснюється її реєстрація у відповідного викладача-методиста інституту. Викладач-методист після збору робіт подає їх на кафедру для подальшої реєстрації та перевірки. Перевіривши контрольну роботу, викладач пише рецензію (заповнює рецензійний лист згідно встановлених вимог) та зараховує або не зараховує роботу. Контрольна робота із заповненим рецензійним листом повинна бути повернена до ННІЗДНП ОВС на протязі 10 календарних днів з дати отримання. У випадку незадовільної оцінки при рецензуванні контрольна робота повертається слухачу на доопрацювання. Слухач повинен переробити роботу згідно із зауваженнями рецензента і здати її для повторного рецензування.

Контрольна робота не може бути зарахована в таких випадках

Відсутність ознак самостійності при її вирішенні, тобто виявлення ідентичних за змістом робіт. При цьому не зараховуються всі тотожні контрольні роботи;

Виконання роботи не за своїм варіантом;

Неправильне рішення завдання;

Застосування скасованих норм права або тільки загальних норм без підтвердження спеціальних;

Відсутність посилань на норми права та в необхідних випадках на інші нормативно-правові документи;

Наявність протиріч і логічної неузгодженості аргументації висновків при вирішенні завдання;

Неправильно складені відповідні процесуальні документи, що передбачені роботою.