Адміністративне право України - Посібник (Джагупов Г.В.)

Тематичний план

(термін навчання 5 років)

 

Тема

Кількість годин

 

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Всього годин

 

Назва

Назва

Лекції

Практичні заняття

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Загальна частина

 

1

Адміністративне право і держав-не управління.

1

 

Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління.

2

2

4

15

19

 

2

Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права.

-

-

-

15

15

 

Разом :

2

2

4

30

34

 

2

Суб’єкти адміністративного права.

1

Громадяни та їх об’єднання як суб’єкти адміністративного права.

-

-

-

10

10

 

2

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права.

-

-

-

10

10

 

3

Державні службовці як суб’єкти адміністративного права.

2

2

4

10

14

 

 

Разом:

 

 

2

2

4

30

34

 

3

Форми і методи держав-ного управління

1

Форми державного управління.

-

-

-

15

15

 

2

Методи державного управління.

2

2

4

15

19

 

Разом:

 

2

2

4

30

34

4

МодульАдміністративна відповідальність та адміністративно-процесуальне право

1

Адміністративна відповідальність.

2

2

4

60

64

Разом:

 

2

2

4

60

64

5

Забезпечення закон-ності в держав-ному управлінні

1

Забезпечення законності в державному управлінні.

2

-

2

30

32

Разом:

 

2

-

2

30

32

Разом з навчальної дисципліни:

 

10

8

18

180

198

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(термін навчання 3 роки)

 

 

Тема

Кількість годин

 

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Всього годин

 

Назва

Назва

Лекції

Практичні заняття

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Загальна частина

 

 

1

Адміністративне право і держав-не управління

1

 

Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління

2

2

4

10

14

 

2

Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права

-

-

-

10

10

 

 

Разом:

 

2

2

4

20

24

 

2

Суб’єкти адміністративного права

1

Громадяни та їх об’єднання як суб’єкти адміністративного права

-

-

-

5

5

 

2

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

-

-

-

5

5

 

3

Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

2

2

4

10

14

 

 

Разом:

 

2

2

4

20

24

 

3

Форми і методи держав-ного управління

1

Форми державного управління

-

-

-

10

10

 

2

Методи державного управління

2

-

2

10

12

 

Разом:

2

-

<\/a>") //-->