Макроекономіка - Навчальний посібник (Носова О.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступні зауваження
Читать: Тема 1   предмет макроекономіки і методи макроекономічного аналізу
Читать: Тема 2  макроекономічні показники у системі національних рахунків
Читать: Тема 3 сукупний попит і сукупна пропозиція. неокласичний і кейнсіанський підходи щодо цих показників
Читать: Тема 4 макроекономічна рівновага у класичній та кейнсіанській моделях
Читать: Тема 5 циклічний характер розвитку ринкової економіки
Читать: Тема 6 Інфляція та методи її приборкання
Читать: Тема 7 безробіття як форма макроекономічної нестабільності
Читать: Тема 8 грошовий ринок та механізм його регулювання
Читать: Тема 9 бюджетний дефіцит і державний борг
Читать: Тема 10 фінансове регулювання економіки
Читать: 10.2. фінансові важелі державного регулювання економіки
Читать: Тема 11 розподіл національного доходу та рівень життя
Читать: Тема 12 економічне зростання
Читать: Тема 13 вибір моделей макроекономічної політики
Читать: Тема 14 світове господарство І тенденції його розвитку
Читать: Додатки макроекономІка у схемах (закріплення навчального матеріалу)