Порівняльне правознавство - Навчальний посібник (О.О. Погрібний)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: І. загальна частина
Читать: Тема 1. поняття, предмет та методологія порівняльного правознавства
Читать: Тема 2. романо-германська сім’я правових систем
Читать: Тема 3. англосаксонська (англо-американська) сім’я правових систем
Читать: Тема 4. сім’ї релігійного та традиційного права
Читать: Тема 5. зближення та взаємний вплив правових систем
Читать: ІІ. особлива частина
Читать: Тема 6. правотворчість в правових системах світу
Читать: Тема 7. систематизація джерел права в правових системах світу
Читать: Тема 8. тлумачення норм права в правових системах світу
Читать: Тема 9. застосування норм права в правових системах світу
Читать: ІІІ. спецІальна частина
Читать: Тема 10. юридична освіта в правових системах світу
Читать: Тема 11. порівняльне судове право