Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Навчальний посібник (Дорошко М. С, Шпакова Н. В.)

Про авторІв

Дорошко Микола Савович — доктор історичних наук, професор кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць з історії України XX ст., міжнародних відносин і країнознавства, у тому числі монографій «Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20— 30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз» (2004), «Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917—1938 рр.)» (2008), «Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921—1928 рр.)» (2010, у співавторстві), навчальних посібників «Країнознавство. Країни СНД і Балтії» (2008), «Проблеми національної та глобальної безпеки країн СНД» (2008), підручника «Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки» (2009, у співавторстві).

Шпакова Наталія Вікторівна — кандидат історичних наук, викладач кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць.