Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Навчальний посібник (Дорошко М. С, Шпакова Н. В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ до курсу
Читать: Розділ 1 геополІтичне пІдҐрунтя сучасноЇ зовнІшньоЇ та безпековоЇ полІтики краЇн снд І грузІЇ
Читать: Розділ 2 украЇна в сучасному геополІтичному просторІ
Читать: Розділ 3 геополІтичнІ традицІЇ, стратегІя І зовнІшня полІтика росІйськоЇ федерацІЇ (рф)
Читать: Розділ 4 геополІтичнІ І зовнІшньополІтичнІ прІоритети бІлорусІ та молдови
Читать: Розділ 5 геополІтичне середовище І проблеми регІональноЇ безпеки краЇн пІвденного кавказу
Читать: Розділ 6 геополІтична орІЄнтацІя І зовнІшня полІтика азербайджану, вІрменІЇ та грузІЇ
Читать: Розділ 7 геополІтичне й безпекове середовище краЇн центральноЇ азІЇ
Читать: Розділ 8 геополІтична орІЄнтацІя та зовнІшня полІтика казахстану І киргизстану
Читать: Розділ 9 геополІтична орІЄнтацІя І зовнІшньополІтичнІ прІоритети таджикистану, туркменистану та узбекистану
Читать: Рекомендована лІтература
Читать: Про авторІв