Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)

Як користуватися посІбником

Методика дистанційного навчання нещодавно почала поширюватись у світі, а зараз запроваджується і в Україні. Така форма навчання стане в нагоді людям, які з різних причин не мають можливості навчатися за традиційними формами.

Отже, зважаючи на те, що технологія надання дистанційної освіти є новою для студентів та більшості викладачів, пропонується уважно ознайомитись з рекомендаціями з роботи з даним посібником.

Посібник складається з двох частин, кожна з яких спирається на структури навчального плану. Слід уважно ознайомитися з його логіко-змістовою схемою, яка дає можливість уявити принцип подання навчальної дисципліни. Згідно з цією схемою, навчальний матеріал поділено на 2 частини:

і. Загальна частина цивільного права;

2. Особлива частина  цивільного права.

Структура навчальних частин різна. Перша складається з п'яти модулів 118 тем, в яких розкриті основні поняття І завдання цивільного права, його структура. Друга частина називається ще й як „Зобов'язальне право" та складається з трьох модулів та 14 тем. Кожний модуль поділено на певну кількість тем згідно з навчальним планом. В кінці другої частини пропонуються методичні рекомендації та тематика курсових робіт, оскільки така форма контролю знань студента передбачена в останньому семестрі  вивчення цієї дисципліни.

Ще однією особливістю вивчення „Цивільного права України" поруч з даним посібником є опанування Цивільного кодексу України.

Ознайомившись зі структурою подання матеріалу, слід звернути увагу на анотації змісту кожної теми, питання для самоконтролю та тести-тренінги до модулів. Після засвоєння матеріалу спробуйте відповісти на поставлені питання. Якщо перша спроба виявилась не зовсім вдалою, прочитайте матеріал ще раз, але більш уважно. Коли запропоновані завдання будуть виконані, можна вважати, що матеріал даного модуля засвоєно і можна переходити до іншого.

Щоб бути допущеним до заліку (іспиту) студент повинен пройти проміжний контроль у локальних центрах дистанційного навчання, здати курсову роботу та робочий зошит з виконаними завданнями, у якому повинні міститися відповіді на контрольні питання і тести-тренінги.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА