Цивільне право України - Навчальний посібник (Мазур О.С.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Як користуватися посІбником
Читать: Модуль 1. вступ до цивІльного права тема 1. поняття цивільного права як галузі права
Читать: Тема 2. система і завдання курсу цивільного права
Читать: Тема 3. цивільне законодавство
Читать: Модуль 2. цивІльнІ правовІдносини тема 1. поняття, зміст та види цивільних правовідносин
Читать: Тема 3. юридичні особи
Читать: Тема 5. правочини (угоди)
Читать: Модуль 3. здІйснення та захист цивІльних прав
Читать: Тема 2. строки здійснення та захисту цивільних прав
Читать: Модуль 4. право власностІ тема 1. загальні положення права власності
Читать: Тема 2. спадковість власності громадян
Читать: Тема 4. авторське право
Читать: Тема 2. договір поставки
Читать: Тема 4. договір майнового найму (оренди)
Читать: Тема 5. договір найму житлового приміщення
Читать: Тема 2. транспортні договори
Читать: Тема 4. позика, кредит, банківський вклад
Читать: Тема 5. договори з надання юридичних і фактичних послуг
Читать: МетодичнІ вказІвки щодо виконання курсових робІт