Економічний аналіз торговельної діяльності - Навчальний посібник (Гримів Б. В.)

Стан товарного забезпечення роздрІбноЇ торговельноЇ мережІ споживчого товариства у другому кварталІ звІтного року

(тис. грн)

 

Магазини

Роздрібний товарооборот

План надходження товарів

Запаси товарів

Фактичне надходження товарів (3+7-6)

Відхилення фактичного надходження від плану

(+,-)

Норматив товарних запасів на квартал

Відхилення фактичних запасів від нормативу (7-11)

 

за планом

фактично

відхилення від плану 

 

на початок кварталу

на кінець кварталу 

 

надходження товарів (8-5)

товаро-оборо-ту (8-2) 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Гастроном

13,8

14,6

+0,8

16,5

4,0

4,2

14,8

-1,7

+1,0

3,7

+0,5

Промтовари

3,6

3,4

-0,2

3,8

1,7

1,8

3,5

-0,3

-0,1

1,5

+0,3

Госптовари

2,7

3,0

+0,3

2,5

1,2

1,4

3,2

+0,7

+0,5

1,7

-0,3

Будматеріали

10,7

10,8

+0,1

13,1

3,1

3,2

10,9

-2,2

+0,2

3,0

+0,2

Товари повсякденного попиту

2,3

2,8

+0,5

2,5

0,7

0,9

3,0

+0,5

0,7

0,8

+0,1

Іт.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

100,7

107,6

+6,9

108,5

68,0

76,1

115,7

+7,2

+15,0

72,5

+3,6