Державна служба - Навчальний посібник (Оболенський О. Ю.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Державна служба: наука, освІта, професІйна дІяльнІсть, галузь законодавства, спецІальнІсть вищоЇ школи
Читать: РоздІл 1
Читать: РоздІл 2
Читать: РоздІл 3
Читать: РоздІл 4
Читать: РоздІл 5
Читать: РоздІл 6
Читать: РоздІл 7
Читать: РоздІл 8
Читать: РоздІл 9
Читать: РоздІл 10
Читать: РоздІл 11
Читать: РоздІл 12
Читать: ЛІтература