Сучасні економічні системи - Навчальний посібник ( О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. ПОРУЧНИК, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко

 

сУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ системи

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

ББК 00.000

С 00

 

Рецензенти:

І. Ф. Радіонова, д-р екон. наук, проф. (Інститут економіки та права «Крок»)

С. С. Гасанов, канд. екон. наук, доц. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 00/00.0-0000 від 00.00.200__

 

С 00                       Сучасні економічні системи: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко. — К.: КНЕУ, 2003. —             с.

ISBN 000–000–000–0

 

Посібник містить навчально-методичне забезпечення дисципліни «Сучасні економічні системи»: методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання, терміни і категорії та літературу до кожної теми.

Розрахований на студентів спеціальності «Економічна теорія» вищих навчальних закладів і відповідає програмі нормативних дисциплін професійно орієнтованого циклу.

 

ББК 00.000

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

ã О. О. Бєляєв, М. І. Диба,  В. І. Кириленко та ін., 2003

ISBN 000–000–000–0       ã КНЕУ, 2003