Сучасні економічні системи - Навчальний посібник ( О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Тема 1. предмет І концептуальнІ основи навчального курсу «сучаснІ економІчнІ системи»
Читать: Тема 2. соцІально-економІчна характеристика економІчноЇ системи
Читать: Тема 3. традицІйна економІчна система
Читать: Тема 4. ринкова економІчна система
Читать: Тема 5. планова економІчна система
Читать: Тема 6. змІшана економІчна система
Читать: Тема 7. моделІ змІшаноЇ економІки
Читать: Тема 8. економІчна система украЇни
Читать: МатерІали для поточного та пІдсумкового контролю знань студентІв з курсу «сучаснІ економІчнІ системи»
Читать: Рекомендована лІтература