Європа–2000: Щорічний огляд. Збірник статей. – Частина І: Економіка країн-членів Європейського Союзу

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вельмишановний читачу!
Читать: Нова економІка – обличчя Єс в третьому тисячолІттІ
Читать: АвстрІя
Читать: БельгІя
Читать: ВеликобританІя : особливостІ розвитку економІки на межІ тисячолІть
Читать: ГрецІя
Читать: ДанІя
Читать: ДослІдження геоекономІчних та ІнтеграцІйних процесІв народного господарства ІрландІЇ
Читать: ЗовнІшньополІтична дІяльнІсть ІспанІЇ
Читать: Італія: особливості розвитку економіки на межі тисячоліть
Читать: Люксембург
Читать: НІдерланди
Читать: ПортугалІя
Читать: НІмеччина сьогоднІ та завтра.
Читать: ФІнляндІя
Читать: ФранцІя: стан економІки на рубежІ столІть