Курс економічного аналізу - Навчальний посібник (Івахненко В. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Poзділ 1. проценти та ануЇтети
Читать: 1.1. концепцІя вартостІ грошей у часІ
Читать: 1.2. простІ І складнІ проценти
Читать: 1.3. безперервнІ проценти
Читать: 1.4. майбутня вартІсть ануЇтета
Читать: 1.5. теперІшня вартІсть ануЇтета
Читать: Poзділ 2. оцІнка ефективностІ ІнвестицІй в довгостроковІ цІннІ папери
Читать: 2.1. вартість активів. метод капіталізації прибутків і його використання для оцінки вартості активів
Читать: 2.2. оцінка вартості облігацій і привілейованих акцій
Читать: 2.3. оцінка вартості звичайних акцій
Читать: Розділ 3. математичні методи оцінки доцільності інвестування в умовах визначеності
Читать: 3.1. класифікація інвестиційних проектів за критерієм залежності
Читать: 3.2. період окупності інвестицій
Читать: 3.3. середня ставка прибутковостІ (ссп) ІнвестицІй
Читать: 3.4. чиста теперішня вартість (чтв) інвестиційного проекту
Читать: 3.5. Індекс прибутковості (Іп) інвестиційного проекту
Читать: 3.6. внутрішня ставка прибутковості (всп) інвестиційного проекту
Читать: 3.7. порівняльний аналіз використання моделей чтв, Іп та всп для аналізу ІнвестицІйних проектІв
Читать: 3.8. модифікована внутрішня ставка прибутковості (мвсп)
Читать: Розділ 5. математичні методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику
Читать: 5.1. визначення ризику та його види
Читать: 5.2. ІнвестицІйний ризик
Читать: 5.3. абсолютнІ І вІдноснІ мІри ризику
Читать: Розділ 7. модель оцінки капітальних активів та її використання для оцінки інвестиційних проектів
Читать: 7.1. загальна характеристика моделі оцінки капітальних активів (мока)
Читать: 7.2. однофакторна модель оцінки капітальних активів (модель у. шарпа)
Читать: 7.3. визначення параметрів портфелІв інвестицій
Читать: 7.4. використання мока для оцінки інвестиційних проектів
Читать: Розділ 8. математичні методи моделювання інвестиційної діяльності
Читать: 8.1. мотивації для використання методів математичного програмування
Читать: 8.2. оптимізація розподілу ІнвестицІйних ресурсів мІж проектами
Читать: Основна лІтература