Міжнародні інформаційні системи - Навчальний посібник ( Коломієць В.Ф.)

Розділ 13

Глобальна система WWW мережі Internet

13.1. Поняття про систему WWW та еволюція її розвитку

Найсучасніший інформаційний сервіс мережі Internet - це система World Wide Web (світове павутиння). Вона побудована на інформаційній технології, в основу якої закладено поняття гіпертексту.

Гіпертекст - це інформація, що представляється в такому вигляді, коли окремі слова в тексті можливо в любий час “розкрити” і отримати про них додаткову інформацію. Ці слова є посиланням на інші документи, які можуть бути текстом, файлами тощо. Процес можливо продовжувати скільки завгодно довго, поглиблюючись в тему все глибше та глибше.

За останні декілька років обсяг гіпертекстової інформації в Internet збільшився до величезних розмірів. Є гіпертекстова версія множини музейних експозицій, журналів та інших об`єктів, включаючи систему Global Network Navigator (GNN) видавництва O`Reilly&Associates. Велика проблема - нестача інструментальних заходів для побудови структури посилань. Більшість діючих гіпертекстових документів створювались вручну.

Редактори гіпертексту поки-що тільки розробляються. Гіпертекстовий документ дозволяє переходити із одного місця документа в інше місце, застосовуючи деякі види зв`язку (links). Замість звичайного читання тексту від початку до кінця, можливо вибрати частину тексту і перейти до другої її частини, зв`язаної з першою, і яка знаходиться в любому місці документу.

Користуватись системою WWW дуже просто. Замість пошуку ключового слова, як в системі WAIS, в системі WWW можливо вибрати інформацію по ланцюгу зв`язаних слів (ЛЗС). Наприклад, вибрати тему, що вас цікавить і продивляєтесь про неї всю інформацію. Із цієї інформації знову вибираємо іншу тему, що вас зацікавила і т.д. Таким чином, користувач може переходити від однієї до другої теми і при бажанні розглянути вибрану тему більш детальніше. У випадку неправильного маршруту можливо швидко повернутись назад на початок розгляду тем.

Розробка цієї системи в основному проводилась в Європейській лабораторії фізики елементарних частинок (CERN). Метод пошуку, якій вона реалізовує, став домінуючим в Internet на декілька років уперед.

Система WWW складається із документів із вмонтованими зв`язками. При роботі з нею вся інформація, що є доступною мережі Internet плюс необхідна локальна інформація представляється у вигляді сукупності гіпертекстових документів.

13.2. Способи доступу до системи WWW

Мається декілька видів доступу до системи WWW. Незалежно від вибраного способу, користувач повинен працювати з броузером, якій виконує пошук в гіпертекстових файлах. Програма броузер ще називається програмою перегляду, або програмою WWW-клієнт. Самий простіший броузер представляє собою текстову систему, що має назву броузер із рядковим режимом. Більш складніші броузери представляють собою підкреслені тексти або графічні редактори.

При роботі із рядковим броузером кожний зв`язок має номер, що поміщується в квадратні дужки, наприклад [5]. Меню опцій такого броузера буде, наприклад, наступне:

Віртуальна бібліотека IMB [5]

Класифікація інформації по темам [11]

Зв’язки з іншими віртуальними бібліотеками [29].

Номер [5] після заголовку означає, що для переходу до віртуальної бібліотеки IMВ, необхідно ввести цифру 5 і натиснути клавішу Enter.

Сформулюємо наступні правила доступу до системи WWW:

1. Можливо ввійти в броузер WWW з допомогою системи telnet. Система telnet - це система віддаленого доступу.

2. Сервісна компанія може через спеціальну опцію зробити автоматичне з`єднання з броузером WWW через telnet.

3. Із оболонки UNIX можливо автоматично з`єднатися з броузером WWW. Для її виконання потрібно набрати команди: WWW або lynx.

4. У випадку постійного або набірного прямого з`єднання можна інсталювати власний броузер WWW.

5. Графічний броузер WWW під назвою Mosaic ( оболонка Windows) можливо примінити тільки при постійному або набірному прямому з`єднанні.

Таблиця 1

Основні типові команди WWW

КОМАНДА

ДІЯ КОМАНДИ

1

Натиснення Enter

Перехід вниз на одну стрічку

2

U або UP

Перехід до попередньої сторінки

3

bo або bottom

Перехід на останню сторінку

4

t або top

Перехід на першу сторінку

5

[ number] та Enter

Перехід на посилання [ number]

6

f [keywords] find [keywords]

Пошук в документі ключового слова

7

l або list

Перегляд списку посилань

8

b або back

Перехід до попереднього документу

9

ho або 1.htm

Перехід до першого побаченого документу

10

r або recall

Отримання списку переглянутих

документів

11

r [number] або recall [ number]

Перехід до документу в списку [recall]

12

n або next

Перегляд наступного посилання із

останнього документу

13

REF

Поновлення переглядаючої сторінки

14

go [url] URL (Universal Resource Locator)

Перехід до конкретного документу

15

h або help

Виведення сторінки допомоги

16

m або manual

Вивід інструкції WWW

17

Quit

Вихід із системи WWW

Найбільш повномірним і досить простим є броузер Lynx. В ньому для руху по документам застосовуються стрілочні клавіші і клавіша Tab, а для вибору зв`язку - клавіша Enter.

При роботі з графічними броузерами Web , наприклад, XMosaic, користувач переходить із однієї сторінки на іншу шляхом вибірки зв`язуючих слів. Управління виконується з допомогою маніпулятора типу “мишка”. Потрібно натиснути клавішу маніпулятора на виділеному зв`язуючому слові. Програма Mosaic працює на UNIX- комп`ютерах в середовищі Windows, в системі Macintosh тощо.

13.3. Команди рядкових редакторів WWW

Система WWW-клієнт є одним із найпростіших інструментів роботи в Internet. Розглянемо основні команди, з допомогою яких можливо мандрувати в системі WWW. Для цього необхідно ввести відповідну команду, набравши її на клавіатурі, і натиснути клавішу Enter (таблиця 1).