Конкурентне право - Навчальний юпосібник (Т.Г.Удалов)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Зміст
Читать: Передмова
Читать: Глава 1 поняття, система та завдання конкурентного права
Читать: § 1. поняття та зміст конкурентного права
Читать: § 2. принципи конкурентного права
Читать: Глава 2 загальні аспекти конкуренції і монополії. законодавство про захист економічної конкуренції
Читать: § 1. конкуренція
Читать: § 2. монополізм та монополії Іц
Читать: § 3. регулювання конкуренції як діяльність держави
Читать: § 4. законодавство про захист економічної конкуренції
Читать: § 5. загальна характеристика закону україни «про захист економічної конкуренції»
Читать: Глава 3 регулювання монополій      
Читать: § 1. загальні аспекти регулювання монополій     
Читать: § 2. демонополізація економіки
Читать: § 3. природні монополії
Читать: § 4. ціноутворення в умовах ринку
Читать: Глава 4 ринок та його дослідження
Читать: § 1. сутність ринку
Читать: § 2. аналіз ринку
Читать: § 3. визначення ринкової влади, оцінка стану конкурентного середовища на ринку і висновки стосовно доцільності запровадження заходів, спрямованих на захист та розвиток конкуренції
Читать: Глава 5 держава як інститут, що забезпечує   захист та розвиток конкуренції 
Читать: § 1. органи, які забезпечують захист та розвиток конкуренції в україні
Читать: § 2. структура, компетенція  та організація діяльності                          органів антимонопольного комітету україни    
Читать: § 3. система органів антимонопольного комітету україни
Читать: § 4. правові основи реалізації повноважень антимонопольного комітету україни
Читать: § 5. завдання, компетенція, повноваження
Читать: § 6. проведення органами антимонопольного комітету перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції
Читать: § 7. міждержавний орган з антимонопольної політики країн снд
Читать: Глава 6 порушення законодавства про захист економічної конкуренції. розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Читать: § 1. сутність та склад порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Читать: § 2. особи, які беруть участь у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. докази і доказування у справі
Читать: § 3. компетенція органів антимонопольного комітету щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Читать: § 4. процедура розгляду справ про порушення законодавства                  та про захист економічної конкуренції
Читать: Глава 7 основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції
Читать: § 1. загальна характеристика основних порушень законодавства про захист економічної конкуренції
Читать: § 2. антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання
Читать: § 3. зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку
Читать: § 4. антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю
Читать: Глава 8 недобросовісна конкуренція
Читать: § 1. загальні засади поняття   
Читать: § 2. отримання переваг над конкурентом за рахунок його інтелектуальної діяльності та ділової репутації
Читать: § 3. дезорганізація виробничого процесу конкурента, створення перешкод та досягнення неправомірних переваг у конкуренції
Читать:  § 4. збирання, розголошення                    |
Читать: § 5. можливі шляхи захисту від недобросовісної конкуренції та санкції за її вчинення
Читать: Глава 9 узгоджені дії суб’єктів господарювання
Читать: § 1. сутність узгоджених дій
Читать: § 2. узгоджені дії, що не потребують одержання дозволу органів антимонопольноп комітету україни
Читать: § 3. загальні засади щодо одержання дозволу органів антимонопольного комітету україни на здійснення узгоджених дій
Читать: § 4. заява про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання та її подання
Читать: , § 5. порядок розгляду заяви.
Читать: § 6. відповідальність за вчинення узгоджених дій без дозволу органів антимонопольного комітету україни
Читать: Глава 10 державний контроль за процесами створення, ліквідації та реорганізації  суб’єктів господарювання, придбання, передачі в оренду майна (економічна концентрація)  
Читать: § 1. сутність економічної концентрації            щ
Читать: § 2. економічна концентрація в україні
Читать: § 3. глобалізація економіки
Читать: Глава 11 захист національних товаровиробників від несприятливої іноземної конкуренції
Читать: § 1. застосування спеціальних захисних заходів
Читать: § 2. захист національного товаровиробника     яя від демпінгового імпорту                         і
Читать: Глава 12 відповідальність за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції             
Читать: § 1. загальні засади відповідальності за вчинення порушення законодавства  про захист економічної конкуренції   
Читать: § 2. відповідальність згідно з законодавством   про захист економічної конкуренції  
Читать: Додаток 1
Читать: План семінарських і практичних занять до курсу  «конкурентне право україни» .     
Читать: Додаток 2
Читать: Закон украЇни про захист економічної конкуренції
Читать: Положення про порядок подання заяв до органів антимонопольного комітету україни про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (положення про узгоджені дії)*
Читать: Положення про порядок подання заяв до антимонопольного комітету україни про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (положення про концентрацію)*
Читать: Вимоги до порядку подання та оформлення заяви та документів, що до неї додаються, на надання кабінетом міністрів україни дозволу суб’єктам господарювання на узгоджені дії, концентрацію,