Інтелектуальна власність - Навчальний посібник (В.О. Потєхіна)

Анотація

 

Віра Потєхіна

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

За редакцією доктора економічних наук, професора, старшого наукового співробітника, патентознавця І. І. Дахна

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 67.623.3я73 П 64

УДК 347.77(075.8)

За редакцією доктора економічних наук, професора, старшого наукового співробітника, патентознавця І- І- Дахна

В.О. Потєхіна

П 64   Інтелектуальна власність: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. -414 с.

ISBN 978-966-364-672-5

У навчальному посібнику висвітлюються економіко-правові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплексний економіко-правовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словник офіційної термінології України у цій сфері, а також текст угоди ТРІПС.

Навчальний посібник може використовуватися у ВУЗах під час вивчення дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне приватне право» тощо.

Для студентів, підприємців, правників, науковців, творчих працівників та інших категорій читачів, які цікавляться питаннями інтелектуальної власності.

ББК 67.623.3я73 ISBN 978-966-364-672-5       © В.О. Потєхіна, 2008

© Центр учбової літератури, 2008

Подпись: