Інтелектуальна власність - Навчальний посібник (В.О. Потєхіна)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. формування глобального економічного простору
Читать: 1.2. Інтелектуальна власність як фактор розвитку інноваційної економіки
Читать: 1.3. економіко-правові механізми охорони інтелектуальної власності
Читать: 2.1. становлення глобальної системи охорони інтелектуальної власності
Читать: 2.2. суперечності глобальної системи охорони інтелектуальної власності
Читать: 3.1. основні тенденції національного інноваційного розвитку україни
Читать: 3.2. розбудова національної системи охорони інтелектуальної власності україни
Читать: 3.3. проблеми і перспективи розвитку системи охорони інтелектуальної власності україни
Читать: РоздІл 4 деякІ питання охорони ІнтелектуальноЇ власностІ
Читать: 4.1. формування авторського права у прецедентна правовій системі
Читать: 4.2. охорона прав інтелектуальної власності у законодавстві україни і сша: порівняльні аспекти
Читать: Висновки
Читать: Література
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3