Фінанси підприємств - Навчальний посібник (Непочатенко О. О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Тема 1. основи фінансів підприємств
Читать: Тема 2. організація розрахунків на підприємствах
Читать: Тема 3. грошові надходження підприємств
Читать: Тема 4. формування і розподіл прибутку
Читать: Тема 5. оподаткування підприємств
Читать: Тема 6. оборотні засоби та їх організація на підприємствах
Читать: Тема 7. кредитування підприємств
Читать: Тема 8. основні засоби підприємств, забезпечення їх відтворення
Читать: Тема 9. оцінка фінансового стану підприємства
Читать: Тема 10. фінансове планування на підприємствах
Читать: Тема 11. фінансова санація та банкрутство підприємств
Читать: ТермІнологІчний словник
Читать: Список використаних джерел