Економічна діагностика - Навчальний посібник (Костенко Т.Д., Герасимов А.А., Рижиков В.С., Добикіна О.К. Касьянюк С.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: I. план  лекцІйних занять
Читать: ІІ. план  практичних занять І методичнІ вказІвки до  виконання практичних завдань
Читать: Iii. питання до  колоквІуму
Читать: Iv. перелІк тем рефератІв
Читать: Список лІтератури
Читать: Додаток  а