Інноваційний менеджмент - Навчальний посібник (Микитюк П.П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1. сутність розвитку та основні поняття інноваційного менеджменту
Читать: 1.1. сутність та зміст інноваційного менеджменту
Читать: 1.2. функції інноваційного менеджменту
Читать: 1.3. менеджери в інноваційній сфері
Читать: 1.4. рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття
Читать: 1.5. Інноваційний менеджмент у фірмах японії та сша
Читать: 2.1.   загальна характеристика     інноваційного процесу:  поняття, сутність, зміст
Читать: 2.2. структура інноваційного процесу
Читать: 2.3. моделі поширення інновацій
Читать: 2.4. причини та джерела інноваційних ідей
Читать: 2.5. чинники успішності та невдач нововведень
Читать: Розділ 3. державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності
Читать: 3.1 мета та принципи регулювання інноваційної політики
Читать: 3.2 методи державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: 3.3 система державного регулювання інноваційної діяльності
Читать: Розділ 4. типи організаційних структур управління і методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві
Читать: 4.1. особливості побудови організаційних структур нддкр
Читать: 4.2. основні види організаційних структур нддкр
Читать: 4.3. основні методи організації інноваційного процесу
Читать: 4.4. організація роботи «змішаних бригад»
Читать: 4.5. досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «мацусіта електрик індастріал»
Читать: Розділ 5. управління інноваційним розвитком підприємства
Читать: 5.2. концепція управління інноваційним розвитком підприємств
Читать: 5.3. структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства
Читать: Розділ 6. управління інноваційним проектом
Читать: 6.1. суть інноваційних проектів і їх зміст
Читать: 6.2. розробка концепції інноваційного проекту
Читать: 6.3. планування інноваційного проекту
Читать: 6.4. організація менеджменту інноваційною програмою
Читать: 6.5. організація контролю і регулювання програми
Читать: Розділ 7. управління ризиком в інноваційній діяльності
Читать: 7.1. Інновації і ризик: проблеми і методи оцінки
Читать: 7.2. порівняльний аналіз метолів кількісної оцінки ризику
Читать: 7.3. теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу окремих факторів
Читать: 7.4. аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку
Читать: 7.5. розробка і виведення нового товару на ринок. фактори ризику
Читать: 7.6.  оцінка  ризику  при  виборі  партнерів  для  лілового співробітництва при реалізації проектів інноваційного розвитку
Читать: Розділ 8. система стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві
Читать: 8.1. сутність мотивації в системі управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність
Читать: 8.2. методи стимулювання творчої активності персоналу
Читать: 8.3. організація винахідницької діяльності
Читать: 8.4. стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації
Читать: Розділ 9. оцінка ефективності інновацій
Читать: 9.1. тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним і соціальним середовищем
Читать: 9.2. сутність проблеми оцінки ефективності інновацій
Читать: 9.3. види ефективності (ефектів)
Читать: 9.4. методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності
Читать: Основні поняття та терміни інноваційного менеджменту
Читать: Тести для самоконтролю одержаних знань
Читать: Список використаних джерел