Економічна інтеграція України в Європейський Союз - Наукові рекомендації

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1.  ІнтеграцІя украЇни в Європейський союз: теорІя І стратегІя
Читать: І. організаційні передумови та посилання
Читать: ІІ. орієнтація теоретичних розробок
Читать: ІІІ. стратегія розвитку інтеграційних процесів між україною та Європейським союзом
Читать: Іv. формування нової економічної структури україни та її адаптація до економіки Європейського союзу
Читать: V. програма фінансової підтримки інтеграційних процесів
Читать: VІ. валютна інтеграція
Читать: VІІ. формування кадрового потенціалу інтеграції україни до Європейського союзу
Читать: VІІІ. соціальні перетворення
Читать: 2.  мІкроекономІчнІ аспекти ІнтеграцІЇ украЇни в Європейський союз
Читать: І. загальна частина
Читать: ІІ. формування теоретико-методологічних основ діяльності іноземних підприємств на спеціальних ринках
Читать: ІІІ. формування корпоративного іміджу українських підприємств на ринках Європейського союзу
Читать: 3.  соцІально-економІчнІ та регІональнІ аспекти ІнтеграцІЇ украЇни в Європейський союз
Читать: 3.1. рекомендацІЇ
Читать: 3.2. аналІтична записка вступ
Читать: 4.  ІнвестицІйнІ аспекти
Читать: 4.1. резюме
Читать: 4.2. рекомендацІЇ
Читать: 5. ЄвропейськІ студІЇ І украЇна
Читать: 6. ЄвропейськІ порІвняльнІ студІЇ
Читать: 7.  глобалІзацІя І нова економІка: наслІдки для Європи й украЇни