Маркетингова політика комунікацій - Навчальний посібник (Лук’янець Т. І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. типова програма дисциплІни
Читать: 2. блок навчально-методичного забезпечення
Читать: 2.1. методичнІ поради до вивчення тем
Читать: Тема 1. комунікації в системі маркетингу
Читать: Тема 2. рекламування товару
Читать: Тема 3. стимулювання продажу товарів
Читать: Тема 4. організація роботи з громадськістю
Читать: Тема 5. реклама на місці продажу
Читать: Тема 6. прямий маркетинг
Читать: Тема 7. персональний продаж
Читать: Тема 8. організація маркетингової політики комунікацій
Читать: Тема 9 (додаткова). організація виставок та ярмарків
Читать: Тема 10 (додаткова). упаковка як засіб комунікації
Читать: 2.2. семІнарськІ та практичнІ заняття
Читать: 2.4. питання, що виносяться на залІк
Читать: 2.5. глосарІй
Читать: 2.7. навчальнІ завдання та методичнІ вказІвки до Їхнього виконання на персональних комп’ютерах
Читать: Список лІтератури