Збірник задач з курсу «Економічний аналіз» - Навчальний посібник (Болюх М. А., Горбаток М. І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать:  вступ
Читать: Розділ 1
Читать: Семінарське заняття 1
Читать: Семінарське заняття 2
Читать: Розділ 2
Читать: Розділ 3
Читать: Тема 1 аналіз фінансових результатів
Читать: Тема 2 аналіз фінансового стану підприємства
Читать: Тема 3 аналіз інвестиційної діяльності
Читать: Тема 4 аналіз діяльності будівельної організації
Читать: Тема 5 аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Читать: Джерела ІнформацІЇ для розв’язування задач
Читать: ДекларацІя про прибуток пІдприЄмства
Читать: Доходи вІд продажу товарІв (робІт, послуг)
Читать: Витрати, пов’язанІ 3 пІдготовкою, органІзацІЄю, веденням виробництва, продажем продукцІЇ (робІт, послуг)
Читать: СтислІ пояснення щодо заповнення форми
Читать: Державна статистична звІтнІсть
Читать: ДовІдка
Читать: Державна статистична звІтнІсть
Читать: Державна статистична звІтнІсть
Читать: Основна література