Інформаційні системи і технології в маркетингу - Навчальний посібник (Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С.)

Розділ 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ