Інформаційні системи і технології в маркетингу - Навчальний посібник (Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі
Читать: 1.2. характеристика та властивості маркетингової інформації
Читать: 1.3. класифікація маркетингової інформації
Читать: 1.4. автоматизація інфочрмаційних процесів і використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. загальна характеристика та структура Ісм
Читать: 2.2. функціональна частина Ісм
Читать: 2.3. автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1. засоби автоматизації маркетингової діяльності
Читать: 1.2. пошук інформації у базах даних
Читать: 1.3. сховища даних
Читать: 1.4. засоби комп’ютерної комунікації
Читать: Розділ 2
Читать: СучаснІ програмнІ продукти для управлІння маркетинговою дІяльнІстю
Читать: ЕквІваленти  програми  primedecisions І стандартних крокІв аналІзу рІшення
Читать: ІнформацІйна технологІя розв’язання задач з управлІння рекламною дІяльнІстю
Читать: ЛІтература