Аграрна економіка і ринок - Навчальний посібник (Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл І.
Читать: 1.1. аграрна економіка, її зміст і завдання
Читать: 1.2. теоретичні і методологічні основи аграрної економіки
Читать: 1.3. критерії та показники економічної ефективності аграрної економіки
Читать: РоздІл ІІ
Читать: 2.1. макроекономічні основи аграрної політики на сучасному етапі
Читать: 2.2. аграрна політика радянського уряду
Читать: 2.3. аграрна криза і шляхи її подолання
Читать: 2.4. аграрна реформа і її вплив на розвитоктагропромислового комплексу
Читать: 2.5. аграрна реформа і розвиток кооперативного руху
Читать: 3.1. населення і трудові ресурси
Читать: 3.2. природні ресурси та їх використання
Читать: 3.3. земельні ресурси та їх використання
Читать: 3.4. лісові ресурси
Читать: 3.5. водні ресурси, їх використання
Читать: РоздІл iv. агропромисловий комплекс І
Читать: 4.1 особливості формування агропромислових комплексів
Читать: 4.2. сільське господарство
Читать: 4.3. галузі рослинництва
Читать: 4.4. тваринницькі галузі
Читать: 4.5. харчова промисловість
Читать: 4.6. рівень продовольчого забезпечення населення
Читать: Розділ v
Читать: 5.1. особливості формування галузевих аграрно – промислових підкомплексів.
Читать: 5.2. рослинницько – промислові підкомплекси
Читать: 5. 3. тваринницько – промисловий підкомплекс.
Читать: 5.4 гідромеліоративний та агрохімічний підкомплекси
Читать: Розділ vi. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва
Читать: 6.1. механізація та електрифікація
Читать: 6.2.   Інвестиції        та    хімізація  сільськогосподарського виробництва.
Читать: 6.3.  розміщення  і  спеціалізація  сільськогосподарського виробництва.
Читать: Розділ vii
Читать: 7.1 ринкова політика держави.
Читать: 7.2. ринкові відносини в апк.
Читать: 7.3. державні і ринкові механізми регулювання розвитку
Читать: Розділ viiІ. удосконалення вІдносин власностІ та форм господарювання в аграрному секторІ
Читать: 8.2. реформування колективних господарств    •
Читать: 8.3. реформування земельних І майнои11х вІдносин власностІ
Читать: 8.4. грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення.
Читать: 8.5. паювання сільськогосподарських угідь
Читать: Післямова
Читать: ЛІтература