Право і безпека - Науковий журнал (Головко О.М.)

АнотацІя

 

ISSN 1727-1584

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет

внутрішніх справ

 

Подпись:  
Спецвідзнаки 
конкурсу 2002/2003 
ПРАВО І БЕЗПЕКА

 

Науковий журнал

Scientific journal

 

2008/7’1

 

 

 

Засновано у 2002 р.

 

Засновник та видавець –

Харківський національний університет внутрішніх справ

Свідоцтво про державну реєстрацію

№ 13012-1896ПР від 28.08.2007 р.

 

 

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008

Подпись: Головний редактор:	Головко О. М., д-р юрид. наук, ст. наук. співр.
Редакційна колегія журналу за галузями науки:
Юридичні:		Комзюк А. Т., д-р юрид. наук, проф. (заст. гол. ред.)
		Меркулова В. О.,  д-р юрид. наук, проф. 
		Петрова Л. В., д-р юрид. наук, проф.
Трубніков В. М., д-р юрид. наук, проф. 
Технічні:		Єрохін А. Л., докт. техн. наук, доц. (заст. гол. ред.)
Абрамов Ю. О., д-р техн. наук, проф. 
		Захаров І. П., д-р техн. наук, проф.
		Зацеркляний М. М., д-р техн. наук, проф. 
		Руденко О. Г., д-р техн. наук, проф. 
Економічні:		Носова О. В., д-р екон. наук, проф. (заст. гол. ред.)
Внукова Н. М., д-р екон. наук, проф.
Глущенко В. В., д-р екон. наук, проф. 
		Ковальов Є. В., д-р екон. наук, проф. 
		Соболєв В. М., д-р екон. наук, проф. 
Соціологічні:		Рущенко І. П., д-р соц. наук, проф. (заст. гол. ред.)
Бакіров В. С., д-р соц. наук, проф.
		Саппа М. М., д-р соц. наук, проф.
		Соболєв В. О., д-р соц. наук, проф.
		Хижняк Л. М., д-р соц. наук, проф.
Психологічні:		Балабанова Л. М., д-р психол. наук, доц. (заст. гол. ред.)
Берченко О. Г.,  д-р психол. наук, проф.
Друзь В. А., д-р біол. наук, проф.
Іванова Е. Ф., д-р психол. наук, проф.
Солодухіна О. Г., д-р психол. наук, проф.