Екологічне право - Навчальний посібник (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Питання для самоконтролю

Дайте загальну характеристику відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Назвіть основний базовий склад екологічних правопорушень.

Визначте поняття об'єкта, суб'єкта, об'єктивної та суб'єктивної сторін екологічного правопорушення?

За якими ознаками класифікуються екологічні правопорушення?

За якими ознаками групуються адміністративні екологічні правопорушення? Які органи розглядають у межах своїх повноважень справи про ці правопорушення?