Екологічне право - Навчальний посібник (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте поняття системи екологічного права.

Як розвивалося вітчизняне екологічне законодавство?

Назвіть джерела екологічного права.

Окресліть основні проблеми назви галузі права.