Екологічне право - Навчальний посібник (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.)

Література

1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року //Відомості. -1991. - № 41. - Ст. 546 (з подальшими змінами і доповненнями).

Основні напрями державної політики України в області охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Затверджені ухвалою Верховної Ради України №188/98 від 5 березня 1998 року // Відомості. - 1998. -№ 38-39. - Ст. 248.

Перелік видів діяльності, які відносяться до природоохоронних заходів. Затверджений ухвалою Кабінету Міністрів України № 1147 від 17 вересня 1996 року //СП. -1996. - № 18. - Ст. 506.

Аграрне, земельне і екологічне право. Загальні частини навчальних курсів: Навчальний посібник / Під ред. проф. А.А. Погребного і доц. И.И. Каракаша. - X., 2000.

Алексеев Г.С. Теория права. - М., 1993.

Андрєйцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. - Донецьк, 1996.

Бобильов Л.І., Балашенко З.А. Питання загальної теорії екологічного права. - Мінськ, 1991.

Бринчук М.М. Экологическое право.- М., 1998.

Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. - М., 2004.

Екологічне право України (загальна частина): Навчальній посібник. - X., 1995.

Ерофеев Б.В. Экологическое право. - М., 1992.

Костицький В.В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України. - 1998.

Котюк В.О. Основи держави і права. - Донецьк, 1995.

Петров В.В. Экологическое право России. - М., 1995.

Попов В.К. О понятиях экологического права и преподавания его в вузах // Весник МГУ. Право, 1987.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 1993.

Шульга М.В. Актуальні правові проблеми земельних відносин у сучасних умовах. - X., 1998.

Шемшученко Ю.С. Правові проблеми екології. - Донецьк, 1981.

Яковлев В.Н. Экологическое право. - Кишинев, 1988.