Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США - Навчальний посібник (Молдован А. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Глава 1 загальна  характеристика кримІнального процесу
Читать: 1.1. украЇна
Читать: 1.2. федеративна республІка нІмеччина
Читать: 1.3. францІя
Читать: 1.4. англІя
Читать: 1.5. сполученІ штати америки
Читать: Глава 2 доказове право
Читать: 2.1. украЇна
Читать: 2.2. федеративна республІка нІмеччина
Читать: 2.3. францІя
Читать: 2.4. англІя
Читать: Глава 3 порушення кримІнального переслІдування І розслІдування кримІнальних справ
Читать: 3.1. украЇна
Читать: 3.2. федеративна республІка нІмеччина
Читать: 3.3. францІя
Читать: 3.4. англІя
Читать: 3.5. сполученІ штати америки
Читать: Глава 4 провадження  в кримІнальних справах у судах першоЇ ІнстанцІЇ
Читать: 4.1. украЇна
Читать: 4.2. федеративна республІка нІмеччина
Читать: 4.3. францІя
Читать: 4.4. англІя
Читать: 4.5. сполученІ штати америки
Читать: Глава 5 перегляд судових рІшень
Читать: 5.1. украЇна
Читать: 5.2. федеративна республІка нІмеччина
Читать: 5.3. францІя
Читать: 5.4. англІя
Читать: 5.5. сполученІ штати америки
Читать: Запитання для самоконтролю украЇна
Читать: Список рекомендованоЇ лІтератури