Економіка - Навчальний посібник (Кириленко В.В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Передмова
Читать: Тема 1.1. сутність та національні моделі ринкової економіки
Читать: 1.1.1. передумови переходу до ринкової економіки
Читать: 1.1.3  національні моделі ринкової економіки
Читать: Тема 1.2. ринок як особлива форма  організації економіки
Читать: 1.2.2. структура ринку: типи і види
Читать: 1.2.3. Інфраструктура ринку
Читать: 1.2.4. механізм функціонування ринку
Читать: Тема 1.3. підприємство та підприємництво в ринковій економіці
Читать: 1.3.1. підприємство як первинна ланка ринкового господарства
Читать: 1.3.2. витрати виробництва, ціноутворення та прибуток підприємств
Читать: Тема 1.4. відтворення і нагромадження в ринковій економіці
Читать: 1.4.2. процес відтворення на макрорівні
Читать: Тема 2.1. основні макроекономічні показники в системі національних рахунків
Читать: 2.1.1. сутність системи національних рахунків
Читать: 2.1.3. макроекономічні показники-похідні від ввп
Читать: Тема 2.2. макроекономічна нестабільність
Читать: 2.2.3. сутність та види інфляції
Читать: 2.2.4. взаємозв’язок між інфляцією і безробіттям
Читать: Тема 2.3. ринковий механізм макроекономічного регулювання
Читать: 2.3.1. сукупний попит і сукупна пропозиція
Читать: 2.3.2. споживання та заощадження
Читать: 2.3.3. Інвестиції як елемент сукупних витрат
Читать: 2.3.4. базові моделі економічної рівноваги
Читать: 2.3.5. мультиплікатори витрат і податків
Читать: Тема 2.4. механізм зовнішньоекономічної діяльності
Читать: 2.4.1. платіжний баланс
Читать: 2.4.2. валютний курс
Читать: 2.4.3. національна економічна рівновага в умовах відкритої економіки
Читать: Література