Основи економічної теорії дидактичний матеріал для вивчення та самоконтролю знань студентів - Збірник (Ковальов Є.В.)

Содержание

Читать: Зміст
Читать: Товар та його властивості.
Читать: Економічні системи
Читать: Розділ  2 ринкова економіка та умови її функціонування
Читать: Ринок. види ринків.
Читать: Гроші. Інфляція
Читать: Кредитна  та  банківська системи
Читать: Біржова система
Читать: Митна система.
Читать: Розділ 3 підприємство і підприємництво
Читать: Підприємство. підприємництво.
Читать: Організаційно-правові форми підприємств.
Читать: Фонди підприємства
Читать: Структура і джерела фінансових ресурсів підприємства.
Читать: Витрати виробництва. прибуток.
Читать: Заробітна плата.
Читать: Ціна в умовах ринкової економіки.
Читать: Маркетинг.
Читать: Організаційна структура служби маркетингу
Читать: Менеджмент (управління підприємством).
Читать: Розділ   4 світова економіка
Читать: Міжнародна валютна система (мвс)
Читать: Короткий словник економічних термінів