Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів - Учебное пособие (Гаврилов П.Р.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать:  І. загальні положення
Читать: ІІ. системна соціально-економічна проблема, що вирішується стратегією
Читать: Ястан науково-дослідної сфери
Читать: Система освіти і підготовки спеціалістів
Читать: Інтелектуальна власність
Читать: Оцінка інновативності економіки
Читать: Стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору
Читать: Легка промисловість і виробництво середньо- і високотехнологічної продукції широкого споживання
Читать: ІІІ. основні виклики, які формують довгострокові зовнішні і внутрішні передумови перспективного розвитку економіки і суспільства україни, відповіді на які мають базуватися на новій стратегії використання наукових знань, технологій та інновацій
Читать: Глобалізація і неолібералізація
Читать: Сталий економічний розвиток
Читать: Технологічний прогрес
Читать: Демографічні зміни, зниження якості трудових ресурсів та посилення міграції населення
Читать: Iv. головна мета стратегії, основні передумови  інноваційного розвитку україни 
Читать: Зміна концептуальних засад, що визначають  роль і функції держави в умовах ринкової економіки
Читать: Структурна перебудова економіки україни
Читать: Подолання кризової економічної нерівності населення
Читать: Відновлення довіри населення до держави і влади
Читать: V. сценарії і прогнозні оцінки інноваційного розвитку україни на період до 2020 року за індикаторами Європейського інноваційного табло
Читать: VІ. основні стратегічні пріоритети і ключові заходи
Читать: Адаптація національної інноваційної системи до умов глобалізації та підвищення її конкурентоспроможності
Читать: Переорієнтація системи продукування інновацій на ринковий попит споживача
Читать: Вдосконалення кадрового забезпечення інноваційної сфери, створення привабливих умов для творців інновацій
Читать: Освіта і підготовка кадрів
Читать: Розвиток кадрового потенціалу науки
Читать: Реформування організаційно-функціональної структури науки, розвиток інноваційних структур
Читать: Інфраструктура інноваційного розвитку
Читать: Системний підхід в управлінні інноваційним розвитком, інформатизація суспільства
Читать: Vii. використання міжнародного фактору в інтересах інноваційного розвитку економіки україни
Читать: VІiІ. приведення нормативно-правової бази у відповідність із завданнями стратегії
Читать: Додаток 1 список організацій, що надіслали свої пропозицій щодо стратегії
Читать: Додаток 2 першоджерела, які були використані і враховані при підготовці проекту
Читать: Додаток 3 фінансування науки і стан наукового потенціалу україни
Читать: Додаток 4 нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку в україні
Читать: Додаток 5 Інтелектуальна власність як ключовий фактор реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки україни
Читать: Додаток 6 Індикатори Європейського інноваційного табло і україна
Читать: Додаток 7 система державного управління науково-технологічним та інноваційним розвитком
Читать: Додаток 8 найбільш поширені способи стимулювання інноваційної діяльності, які діяли у ряді країн світу у другій половині 1990-х років