Експертиза ювелірних виробів під час розслідування злочинів - Посібник (Пономаренко Г.О.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ І екскурс в ІсторІю ювелІрних прикрас І дорогоцІнного камІння
Читать: Розділ ІІ експертиза дорогоцІнних металІв
Читать: 2.1. дорогоцінні метали і сплави на їх основі
Читать: 2.2. допоміжні матеріали ювелірного виробництва
Читать: 2.3. проведення експертиз виробів і сплавів із дорогоцінних металів
Читать: 2.4. сплави, що можуть імітувати високопробні, та специфіка назв деяких ювелірних сплавів
Читать:  розділ ІІІ дІагностика ювелІрних каменІв
Читать: 3.1. класифікації ювелірного каміння
Читать: 3.2. властивості ювелірних каменів
Читать: 3.3. методи діагностики ювелірних каменів та їх найбільш розповсюджених імітацій
Читать: 3.4. природні ювелірні камені неорганічного утворення
Читать: З.5. ювелірні камені органічного утворення
Читать: 3.6. синтетичні ювелірні камені
Читать: Розділ iv значущІ для експертизи особливостІ ювелІрного виробництва
Читать: 4.1. ограновування ювелірних каменів
Читать: 4.2. заготівля матеріалів
Читать: 4.3. виготовлення форм виробів
Читать: 4.4. декорування ювелірних виробів
Читать: 4.5. закріплення ювелірних каменів у виробах
Читать: 4.6. клеймування ювелірних виробів із дорогоцінних металів
Читать: Розділ v особливостІ приймання, зберІгання та облІку ювелІрних виробІв
Читать: 5.1. класифікація асортименту ювелірних виробів
Читать: 5.2. особливості приймання ювелірних виробів
Читать: 5.3. маркування. упакування. облік і зберігання ювелірних виробів
Читать: 5.4. облік ювелірних виробів на виробництві та під час реалізації
Читать: Розділ vi експертиза ювелІрних виробІв
Читать: 6.1. судово-товарознавча експертиза ювелірних виробів
Читать: 6.2. оцінка художньої цінності ювелірних виробів
Читать: 6.3. вартісна експертиза ювелірних виробів
Читать: 6.4. рекомендації щодо оцінки ювелірних виробів із дорогоцінними каменями
Читать: Список основних нормативних актІв І використаноЇ лІтератури
Читать: Додатки