Формування якості товарів. Частина 1 - Навчальний посібник (Назаренко В. О., Юдічева О. I., Жук В. А.)

Вступ

«Формування якості товарів» відноситься до навчально-профілюючих дисциплін, які формують професійні ЗН&НН.Я фахівців товарознавців-комерсантів та товарознавців-експертів.

Конкурентоспроможність вітчизняної продукції в першу чергу обумовлюється її споживними властивостями і якістю. Тому глибоке вивчення чинників, що впливають на формування якості продовольчих товарів забезпечить майбутніх спеціалістів знаннями, які необхідні їм при оцінюванні споживних властивостей продукції, контролі її якості на виробництві, в торговельній мережі та в процесі товаропросування.

Навчальний посібник буде сприяти поглибленню і доповненню знань, умінь і навичок, які були отримані майбутніми фахівцями під час вивчення інших товарознавчих дисциплін. Використання навчального посібника «Формування якості товарів. Частина перша» дозволить студентам отримати ґрунтовні знання щодо сировини, матеріалів, технологічних процесів, видів пакування, які використовуються на сучасному виробництві, зокрема продовольчих товарів рослинного походження.

Матеріал викладений в посібнику передбачає вивчення ряду питань, основними з яких є:

характеристика основних чинників, що впливають на якість;

вивчення шляхів вирішення проблеми формування якості на сучасному етапі;

опанування питань взаємозв 'язку якості з конкурентоспроможністю продукції;

вивчення сировини, що використовується для виробництва товарів рослинного походження;

опанування наукових основ технологічних процесів;

вивчення основ виробництва продовольчих товарів рослинного походження;

ознайомлення з закономірностями формування споживчих властивостей в процесі виготовлення продукції;

характеристика впливу пакувальних матеріалів, тари на якість та збереженість продовольчих товарів.

Викладений матеріал буде сприяти забезпеченню студентів практичними знаннями, пов 'язаними з формуванням якості продукції рослинного походження, які дозволять їм приймати обгрунтовані рішення щодо ефективного управління процесом товаропросування.