Історія педагогіки - Навчальний посібник (Левківський М.В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Тема І виникнення освіти й виховання в світовій суспільній цивілізації
Читать: Тема ii школа й педагогІка епох середньовІччя та вІдродження
Читать: Тема iii захІдноЄвропейська педагогІка епохи нового часу та просвІтництва
Читать: Тема iv захІдноЄвропейська педагогІка кІнця xviii - першоЇ половини хІх столІття
Читать: Тема v загальнІ тенденцІЇ свІтовоЇ педагогІки кІнця xix – початку xx столІття
Читать: Тема vi сучаснІ освІта у найрозвиненІших краЇнах свІту
Читать: Тема vii школа й педагІка киЇвськоЇ русІ (Іх-х^ століття)
Читать: Тема viii школа в украЇнІ перІоду вІдродження (xvi-xvii столІття)
Читать: Тема xix украЇнська педагогІка етапу вІдродження (xvii - початок xviii столІття)
Читать: Тема x  украЇнська школа І педагогІка перІоду руЇни (друга половина xviii столІття)
Читать: Тема хІ школа І педагогІчна думка в украЇнІ (перша половина хІх столІття).
Читать: Тема xii педагогІчна система к. ушинського
Читать: Тема xiii освІта та педагогІчна думка в украЇнІ другоЇ половини xix столІття
Читать: Тема хІу ІдеЇ нацІональноЇ освІти й виховання в украЇнІ (друга половина хІх столІття).
Читать: Тема xv украЇнська школа й педагогІка початку xx столІття
Читать: Тема xvi школа i педагогІка украЇни (етапи унр та нацІонального комунІстичного вІдродження: 20-тІ роки).
Читать: Тема хуІІ педагогІчна система а. макаренка
Читать: Тема xviii школа І педагогІка украЇни у радянський перІод (20-80 роки)
Читать: Тема xix педагогІчна система в. сухомлинського
Читать: Тема xx утвердження освІти в украЇнІ на сучасному етапІ духовного І нацІонального вІдродження.
Читать: Додаток а