Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури - Навчальний посібник (Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.)

АнотацІя

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

В. І. Антонік І. П. Антонік В. Є. Андріанов

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ДІТЕЙ З ОСНОВАМИ ГІГІЄНИ ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Видавничий дім "Професіонал" "Центр учбової літератури" Київ - 2009

УДК 612.66+613.9:796 ББК 57.31:75 А 72

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-448 від 26.02.2007)

Рецензенти:

Мокія С. О. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та лабораторної діагностики Дніпропетровської медичної академії;

Шевцова В. М. — доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторією фізіології праці Криворізького НДІ промислової медицини;

Ткаченко В. Т. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання Уманського педагогічного університету, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.

А 72 Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. - 336 с.

ISBN 978-966-370-112-7 (Професіонал) ISBN 978-966-364-956-6 (ЦУЛ)

В навчальному посібнику представлений науково обґрунтований сучасними даними матеріал, що стосується анатомії і фізіології дитячого організму та окремих його систем від моменту народження до юнацького віку.

Навчальний посібник рекомендується викладачам та студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, закладів фізичної культури, вчителям шкіл, вихователям дошкільних закладів та позашкільних спортивно-тренувальних організацій, а також всім тим, хто цікавиться проблемами оптимізації розвитку дітей.

УДК 612.66+613.9:796 ББК 57.31:75

 

ISBN 978-966-370-112-7 (Професіонал) ISBN 978-966-364-956-6 (ЦУЛ) © Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є., 2009. © «Видавничий дім «Професіонал», 2009