Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури - Навчальний посібник (Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина І особливостІ анатомІЇ та фІзІологІЇ дитячого органІзму 1. загальні закономірності росту та розвитку дітей
Читать: 2. надійність біологічних систем, як загальний закон індивідуального розвитку. природа спадковості
Читать: 3. акселерація і ретардація розвитку
Читать: 4. будова, функціональний стан та розвиток основних систем організму дітей
Читать: Частина ii гІгІЄна та фІзІологІя фІзичного виховання 5. фізіологічні вимоги до фізичного виховання дітей
Читать: 6. загальні основи теорії фізичного виховання дошкільнят та школярів
Читать: 7. загальні умови організації позакласної роботи з фізичного виховання
Читать: 8. загальні положення що до проведення спортивних змагань
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2